Consell d'Administració

Reglament del Consell d’Administració – versió castellana Descarregar Arxiu

Formen part del Consell d’Administració a 1 de gener de 2016:

Nom o denominació social del conseller Representant Càrrec al consell Data del primer nomenament Data de l’últim nomenament Categoria
Eloy Planes Corts President i Conseller Delegat 31/10/2006 08/06/2011 Executiu
Óscar Serra Duffo Vicepresident 05/09/2007 05/06/2013 Dominical (Boyser, S.L.)
Gabriel López Escobar Conseller i Coordinador 30/10/2014 05/05/2015 Independent
Aniol S.L.  Bernat Garrigós Castro Vicesecretari 06/06/2012 06/06/2012 Dominical
Bansabadell Inversió Desenvolupament S.A.U. Carles Ventura Santamans Vocal 05/09/2007 05/06/2013 Dominical
Bernardo Corbera Serra Vocal 05/09/2007 05/06/2013 Dominical (Edrem, S.L.)
Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría Vocal 05/09/2007 05/06/2013 Independent
Jordi Constans Vocal 05/05/2015 Independent
Richard J. Cathcart Vocal 05/09/2007 05/06/2013 Independent
Dispur, S.L. Eulàlia Planes Vocal 21/01/2016 Dominical
Alberto Collado Armengol Secretari no conseller 17/09/2007

(1) A proposta de Dispur, S.L. (2) A proposta de Boyser, S.L. (3) A proposta d’Edrem, S.L.