Fets Rellevants

“La Companyia garantitza que la informació continguda als Fets Rellevants que es relacionen a continuació es correspon exactament amb la remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Tots els Fets Rellevants es troben disponibles per a la seva consulta a la web de la CNMV.“

Data Títol
28/07/2017Press release results 1st semester 2017Descarregar
28/07/2017Nota de premsa resultats 1º semestre 2017Descarregar
28/07/2017Informació financera 1º semestre 2017Descarregar
28/07/2017Results 1st semester 2017Descarregar
28/07/2017Información financiera 1º semestre 2017Descarregar
28/07/2017Nota de prensa resultados 1º semestre 2017Descarregar
27/07/2017Shareholders' agreements or involving change of control (Spanish version)Descarregar
27/07/2017Pactes parasocials o que suposen canvi de controlDescarregar
27/07/2017Pactos parasociales o que supongan cambio de controlDescarregar
18/07/2017Conference Call Analyst and Institutional InvestorsDescarregar
18/07/2017Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
18/07/2017Convocatoria de presentación a analistas e inversores institucionalesDescarregar
14/07/2017Composició del Consell d'AdministracióDescarregar
14/07/2017Composition of the Board of Directors (Spanish version)Descarregar
14/07/2017Composición del Consejo de AdministraciónDescarregar
14/07/2017Addedum Suscripcion nou contracte de liquiditatDescarregar
14/07/2017Addedum Subscription new liquidity contract (Spanish version)Descarregar
14/07/2017Addedum suscripción nuevo contrato de liquidezDescarregar
11/07/2017Subscripció nou contracte de liquiditatDescarregar
11/07/2017Terminació contracte de liquiditatDescarregar
11/07/2017Subscription of new liquidity contract (Spanish version)Descarregar
11/07/2017End of liquidity contract (Spanish version)Descarregar
11/07/2017Suscripción nuevo contrato de liquidezDescarregar
11/07/2017Terminación contrato de liquidezDescarregar
29/06/2017Emissions de renda fixaDescarregar
29/06/2017Fixed income issues (Spanish version)Descarregar
29/06/2017Emisiones de renta fijaDescarregar
28/06/2017Contractes de liquiditat i contrapartidaDescarregar
28/06/2017Liquidity and counterparty contracts (Spanish version)Descarregar
28/06/2017Contratos de liquidez y contrapartidaDescarregar
09/05/2017Presentació Roadshow maig 2017Descarregar
09/05/2017Roadshow presentation May 2017Descarregar
09/05/2017Presentación Roadshow mayo 2017Descarregar
03/05/2017Composició d'altres òrgans de gestió i controlDescarregar
03/05/2017Adopció d’acords Junta General d’Accionistes 2017Descarregar
03/05/2017Nota de premsa – Junta General d’Accionistes 2017Descarregar
03/05/2017Composition of other management and control bodies (Spanish version)Descarregar
03/05/2017Resolutions approved at the General Shareholders’ Meeting 2017Descarregar
03/05/2017Press Release 2017 Annual General MeetingDescarregar
03/05/2017Nota de Prensa Junta General de Accionistas 2017Descarregar
03/05/2017Composición de otros órganos de gestión y controlDescarregar
03/05/2017Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generalesDescarregar
28/04/2017Informació financera 1r trimestre 2017Descarregar
28/04/2017Nota de premsa resultats 1º trimestre 2017Descarregar
28/04/2017Financial information results 1st quarter 2017Descarregar
28/04/2017Press release results 1st quarter 2017Descarregar
28/04/2017Información financiera 1º trimestre 2017Descarregar
28/04/2017Nota de prensa presentación de resultados 1º trimestre 2017Descarregar
18/04/2017Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
18/04/2017Conference Call Analyst and Institutional InvestorsDescarregar
18/04/2017Convocatoria de presentación a analistas e inversores institucionalesDescarregar
31/03/2017Report on the Compensation PolicyDescarregar
31/03/2017Informe Anual sobre Remuneraciones de los ConsejerosDescarregar
31/03/2017Proposals for resolutions to be submitted to the Annual Shareholders' MeetingDescarregar
31/03/2017Call for the Annual Shareholders' MeetingDescarregar
31/03/2017Annual corporate governance report of listed companiesDescarregar
31/03/2017Texto íntegro de las propuestas de acuerdos a someter a la Junta General Ordinaria de accionistas 2017Descarregar
31/03/2017Convocatoria Junta General Ordinaria de AccionistasDescarregar
31/03/2017Informe anual de gobierno corporativoDescarregar
29/03/2017Liquidity ContractDescarregar
29/03/2017Contrato de liquidezDescarregar
06/03/2017BIDSA Divestment (Spanish Version)Descarregar
03/03/2017BIDSA désinvestissement (version espagnole)Descarregar
03/03/2017BIDSA desinversióDescarregar
03/03/2017BIDSA desinversiónDescarregar
28/02/2017Résultats RS 2016, Londres, Zurich, Genève et BruxellesDescarregar
28/02/2017RS Resultats 2016, Londres, Zuric, Ginebra y Brussel·lesDescarregar
28/02/2017RS Results 2016, London, Zurich, Geneva and BrusselsDescarregar
28/02/2017RS Resultados 2016, Londres, Zurich, Ginebra y BruselasDescarregar
27/02/2017Communiqué de presse Résultats 2016Descarregar
27/02/2017Résultats 2016 (Version anglaise)Descarregar
27/02/2017Press Release of Results 2016 (Spanish version)Descarregar
27/02/2017Results 2016Descarregar
27/02/2017Nota de premsa Resultats 2016Descarregar
27/02/2017Resultats 2016Descarregar
27/02/2017Nota de prensa Resultados 2016Descarregar
27/02/2017Resultados 2016Descarregar
20/02/2017Conference Call Results from 2016Descarregar
20/02/2017Convocatòria de presentació de resultats 2016Descarregar
20/02/2017Convocatoria de presentación de resultados 2016Descarregar
02/02/2017Second Earn Out Aquatron Inc, Aqua Products Inc and Aquatron Robotic System LtdDescarregar
02/02/2017Segon Earn Out Aquatron Inc, Aqua Products Inc i Aquatron Robotic System LtdDescarregar
02/02/2017Segundo Earn Out Aquatron Inc, Aqua Products Inc y Aquatron Robotic System LtdDescarregar
16/01/2017Liquidity contractDescarregar
29/12/2016Contracte de LiquiditatDescarregar
29/12/2016Contrato de LiquidezDescarregar
27/10/2016Press release results 3rd quarter 2016 (Spanish version)
27/10/2016Results 3rd quarter 2016Descarregar
27/10/2016Nota de premsa resultats 3º trimestre 2016Descarregar
27/10/2016Resultats 3º trimestre 2016Descarregar
27/10/2016Nota de prensa presentación de resultados 3º trimestre 2016Descarregar
27/10/2016Presentación de resultados 3º Trimestre 2016Descarregar
17/10/2016Conference Call Analyst and Institutional InvestorsDescarregar
17/10/2016Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
17/10/2016Convocatoria de presentación a analistas e inversores institucionalesDescarregar
30/09/2016Pagament del dividend – Octubre 2016Descarregar
30/09/2016Dividend distribution on October 2016Descarregar
30/09/2016Pago dividendo – Octubre 2016Descarregar
27/09/2016Repurchase Program and resume completion Liquidity ContractDescarregar
27/09/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 19/09 to 26/09)Descarregar
27/09/2016Finalització Programa Recompra i Represa del Contracte de LiquiditatDescarregar
27/09/2016Autocartera del dia 19/09/2016 al 26/09/2016Descarregar
27/09/2016Finalización Programa Recompra y Reanudación Contrato LiquidezDescarregar
27/09/2016Autocartera del día 19/09/2016 al 26/09/2016Descarregar
19/09/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 12/09 to 16/09)Descarregar
19/09/2016Autocartera del dia 12/09/2016 al 16/09/2016Descarregar
19/09/2016Autocartera del día 12/09/2016 al 16/09/2016Descarregar
12/09/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 02/09 to 09/09)Descarregar
12/09/2016Autocartera del dia 02/09/2016 al 09/09/2016Descarregar
12/09/2016Autocartera del día 02/09/2016 al 09/09/2016Descarregar
06/09/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 26/08 to 01/09)Descarregar
06/09/2016Autocartera del dia 26/08/2016 al 01/09/2016Descarregar
06/09/2016Autocartera del día 26/08/2016 al 01/09/2016Descarregar
29/08/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 19/08 to 25/08)Descarregar
29/08/2016Autocartera del dia 19/08/2016 al 25/08/2016Descarregar
29/08/2016Autocartera del día 19/08/2016 al 25/08/2016Descarregar
19/08/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 12/08 to 18/08)Descarregar
19/08/2016Autocartera del dia 12/08/2016 al 18/08/2016Descarregar
19/08/2016Autocartera del día 12/08/2016 al 18/08/2016Descarregar
12/08/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 08/08 to 11/08)Descarregar
12/08/2016Autocartera del dia 08/08/2016 al 11/08/2016Descarregar
12/08/2016Autocartera del día 08/08/2016 al 11/08/2016Descarregar
09/08/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 01/08 to 05/08)Descarregar
09/08/2016Autocartera del dia 01/08/2016 al 05/08/2016Descarregar
09/08/2016Autocartera del día 01/08/2016 al 05/08/2016Descarregar
02/08/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 25/07 to 29/07)Descarregar
02/08/2016Autocartera del dia 25/07/2016 al 29/07/2016Descarregar
02/08/2016Autocartera del día 25/07/2016 al 29/07/2016Descarregar
29/07/2016Press Release Results 1st Semester 2016 (Spanish Version)Descarregar
29/07/2016Results 1st Semester 2016Descarregar
29/07/2016Nota de premsa resultats 1er semestre 2016Descarregar
29/07/2016Resultats 1er semestre 2016Descarregar
29/07/2016Nota de prensa resultados 1er semestre 2016Descarregar
29/07/2016Resultados 1er Semestre 2016Descarregar
28/07/2016Internal regulations on ConductDescarregar
28/07/2016Reglament Intern de ConductaDescarregar
28/07/2016Reglamento Interno de ConductaDescarregar
28/07/2016Buyback program extension (until 30 November 2016)Descarregar
28/07/2016Pròrroga programa recompra (fins el 30 de novembre 2016)Descarregar
28/07/2016Prórroga programa recompra (hasta 30 noviembre 2016)Descarregar
25/07/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 18/07 to 22/07)Descarregar
25/07/2016Autocartera del día 18/07/2016 al 22/07/2016Descarregar
21/07/2016Acquisition of 70% of the capital of the Dutch company SIBO B.V. ("SIBO")Descarregar
21/07/2016Adquisició del 70% del capital social de la societat holandesa SIBO B.V. (“SIBO”)Descarregar
21/07/2016Adquisición del 70% del capital social de la sociedad holandesa SIBO B.V. (“SIBO”)Descarregar
18/07/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 11/07 to 15/07)Descarregar
18/07/2016Autocartera del dia 11/07/2016 al 15/07/2016Descarregar
18/07/2016Autocartera del día 11/07/2016 al 15/07/2016Descarregar
18/07/2016Conference Call Analyst and Institutional InvestorsDescarregar
18/07/2016Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
18/07/2016Convocatoria de presentación de resultados a analistas e inversores institucionalesDescarregar
13/07/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 04/07 to 08/07) – SupplementDescarregar
12/07/2016Autocartera del dia 04/07/2016 al 08/07/2016 (Complement)Descarregar
12/07/2016Autocartera del día 04/07/2016 al 08/07/2016 (Complemento)Descarregar
11/07/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 04/07 to 08/07)Descarregar
11/07/2016Autocartera del dia 04/07/2016 al 08/07/2016Descarregar
11/07/2016Autocartera del día 04/07/2016 al 08/07/2016Descarregar
04/07/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 27/06 to 01/07)Descarregar
04/07/2016Autocartera del dia 27/06/2016 al 01/07/2016Descarregar
04/07/2016Autocartera del día 27/06/2016 al 01/07/2016Descarregar
27/06/2016Autocartera del dia 20/06/2016 al 24/06/2016Descarregar
27/06/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 20/06 to 24/06)Descarregar
27/06/2016Autocartera del día 20/06/2016 al 24/06/2016Descarregar
20/06/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 13/06 to 17/06)Descarregar
20/06/2016Autocartera del dia 13/06/2016 al 17/06/2016Descarregar
20/06/2016Autocartera del día 13/06/2016 al 17/06/2016Descarregar
13/06/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 06/06 to 10/06)Descarregar
13/06/2016Autocartera del dia 06/06/2016 al 10/06/2016Descarregar
13/06/2016Autocartera del día 06/06/2016 al 10/06/2016Descarregar
06/06/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 30/05 to 03/06)Descarregar
06/06/2016Autocartera del dia 30/05/2016 al 03/06/2016Descarregar
06/06/2016Autocartera del día 30/05/2016 al 03/06/2016Descarregar
30/05/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 23/05 to 27/05)Descarregar
30/05/2016Autocartera del dia 23/05/2016 al 27/05/2016Descarregar
30/05/2016Autocartera del día 23/05/2016 al 27/05/2016Descarregar
23/05/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 17/05 to 20/05)Descarregar
23/05/2016Autocartera del dia 17/05/2016 al 20/05/2016Descarregar
23/05/2016Autocartera del día 17/05/2016 al 20/05/2016Descarregar
17/05/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 09/05 to 13/05)Descarregar
17/05/2016Autocartera del dia 09/05/2016 al 16/05/2016Descarregar
17/05/2016Autocartera del día 09/05/2016 al 16/05/2016Descarregar
09/05/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 02/05 to 06/05)Descarregar
09/05/2016Autocartera del dia 02/05/2016 al 06/05/2016Descarregar
09/05/2016Autocartera del día 02/05/2016 al 06/05/2016Descarregar
04/05/2016Resolutions approved at the General Shareholders’ Meeting 2016 – English versionDescarregar
03/05/2016Resolutions approved at the General Shareholders' Meeting 2016 – Spanish versionDescarregar
03/05/2016Adopció d'acords Junta General d'Accionistes 2016Descarregar
03/05/2016Adopción de acuerdos Junta General de Accionistas 2016Descarregar
03/05/2016Press Release 2016 Annual General MeetingDescarregar
03/05/2016Nota de premsa – Junta General d'Accionistes 2016Descarregar
03/05/2016Nota de prensa – Junta General de Accionistas 2016Descarregar
02/05/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 25/04 to 29/04)Descarregar
02/05/2016Autocartera del dia 25/04/2016 al 29/04/2016Descarregar
02/05/2016Autocartera del día 25/04/2016 al 29/04/2016Descarregar
28/04/2016Press Release Results 1st Quarter 2016Descarregar
28/04/20161st Quarter 2016 Results PresentationDescarregar
28/04/2016Nota de premsa Presentació de Resultats 1er Trimestre 2016Descarregar
28/04/2016Presentació de Resultats 1er Trimestre 2016Descarregar
28/04/2016Nota de prensa Presentación de Resultados 1er Trimestre 2016Descarregar
28/04/2016Resultados Primer Trimestre 2016Descarregar
25/04/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 18/04 to 22/04)Descarregar
25/04/2016Autocartera del dia 18/04/2016 al 22/04/2016Descarregar
25/04/2016Autocartera del día 18/04/2016 al 22/04/2016Descarregar
19/04/2016Complement of the proposals for resolutions to be submitted to the Annual Shareholders Meeting 2016Descarregar
19/04/2016Conference Call Analyst and Institutional InvestorsDescarregar
19/04/2016Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
19/04/2016Convocatoria de presentación a analistas e inversores institucionalesDescarregar
18/04/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 11/04 to 15/04)Descarregar
18/04/2016Autocartera del dia 11/04/2016 al 15/04/2016Descarregar
18/04/2016Autocartera del día 11/04/2016 al 15/04/2016Descarregar
15/04/2016Complement de la Proposta d'Acords de la Junta 2016Descarregar
15/04/2016Complemento Propuesta Acuerdos Junta General OrdinariaDescarregar
11/04/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 04/04 to 08/04)Descarregar
11/04/2016Autocartera del dia 04/04/2016 al 08/04/2016Descarregar
11/04/2016Autocartera del día 04/04/2016 al 08/04/2016Descarregar
04/04/2016Total number of shares and voting rights on the date of the callDescarregar
04/04/2016Extension of the number of shares repurchase programDescarregar
04/04/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 29/03 to 01/04)Descarregar
04/04/2016Autocartera del dia 29/03/2016 al 01/04/2016Descarregar
04/04/2016Autocartera del día 29/03/2016 al 01/04/2016Descarregar
01/04/2016Ampliació del número d'accions del programa de recompraDescarregar
01/04/2016Ampliación del número de acciones del programa de recompraDescarregar
01/04/2016Informe relatiu a la política de remuneracions del consell d'administració de la SocietatDescarregar
01/04/2016Informe relatico a la política de remuneraciones del consejo de administración de la Sociedad y política de remuneracionesDescarregar
01/04/2016Annual corporate governance report of listed companiesDescarregar
01/04/2016Annual report on 2015 audit committee activitiesDescarregar
01/04/2016Consolidated Annual Accounts and Consolidated Directors Report 2015Descarregar
01/04/2016Annual report on the remuneration of directors at listed companiesDescarregar
01/04/2016Compensation policy for the directors of Fluidra, S.A.Descarregar
01/04/2016Annual report on the remuneration of directors at listed companiesDescarregar
01/04/2016Favorable report of the Board of Directors on the proposal for ratification and appointment of Dispur, S.L.,Descarregar
01/04/2016The amendment to article 38 of the bylaws of the CompanyDescarregar
01/04/2016Notice of call for the annual shareholder's meetingDescarregar
01/04/2016The proposals for resolutions to be submitted to the 2016 annual shareholder's meetingDescarregar
01/04/2016Informe financer anualDescarregar
01/04/2016Informe Anual de Govern CorporatiuDescarregar
01/04/2016Informe Anual de la Comissió d'AuditoriaDescarregar
01/04/2016Informe Anual sobre Remuneracions dels ConsellersDescarregar
01/04/2016Informe justificatiu del consell d'administració sobre la proposta de ratificació i nomenament de Dispur, S.L. com a consellerDescarregar
01/04/2016Informe justificatiu de la modificació de l'article 38 dels estatuts socials proposadaDescarregar
01/04/2016Convocatòria de la Junta General Ordinària d'AccionistesDescarregar
01/04/2016Propostes d'acords a sotmetre a la Junta General Oridnaria d'AccionistesDescarregar
01/04/2016Informe Financiero AnualDescarregar
01/04/2016Informe Anual de Gobierno CorporativoDescarregar
01/04/2016Informe Anual de la Comisión de AuditoríaDescarregar
01/04/2016Informe Anual sobre Remuneraciones de los ConsejerosDescarregar
01/04/2016Informe justificativo del consejo de administración sobre la propuesta de ratificación y nombramiento de Dispur, S.L. como consejeroDescarregar
01/04/2016Informe justificativo de la modificación del artículo 38 de los estatutos sociales propuestaDescarregar
01/04/2016Convocatoria de la Junta General Ordinaria de AccionistasDescarregar
01/04/2016Propuestas de acuerdos a someter a la Junta General Ordinaria de AccionistasDescarregar
29/03/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 21/03 to 24/03)Descarregar
29/03/2016Autocartera del dia 21/03/2016 al 24/03/2016Descarregar
29/03/2016Autocartera del día 21/03/2016 al 24/03/2016Descarregar
21/03/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 14/03 to 18/03)Descarregar
21/03/2016Autocartera del dia 14/03/2016 al 18/03/2016Descarregar
21/03/2016Autocartera del día 14/03/2016 al 18/03/2016Descarregar
14/03/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 07/03 to 11/03)Descarregar
14/03/2016Autocartera del dia 07/03/2016 al 11/03/2016Descarregar
14/03/2016Autocartera del día 07/03/2016 al 11/03/2016Descarregar
11/03/2016New Regulation of Board DirectorsDescarregar
09/03/2016Nou Reglament del ConsellDescarregar
09/03/2016Nuevo Reglamento del ConsejoDescarregar
07/03/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 29/02 to 04/03)Descarregar
07/03/2016Autocartera del 29/02 al 04/03Descarregar
07/03/2016Autocartera del 29/02 al 4/03Descarregar
01/03/2016Repurchase program extensionDescarregar
01/03/2016Pròrroga del programa de recompraDescarregar
01/03/2016Prórroga del programa de recompraDescarregar
01/03/2016Press Release Results 2nd Semester 2015Descarregar
29/02/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 22/02 to 26/02)Descarregar
29/02/2016Autocartera del dia 22/02/2016 al 26/02/2016Descarregar
29/02/2016Autocartera del día 22/02/2016 al 26/02/2016Descarregar
29/02/2016Results 2nd Semester 2015Descarregar
29/02/2016Nota de prensa de resultats del segon semestreDescarregar
29/02/2016Resultats segon semestreDescarregar
29/02/2016Nota de prensa de resultados del segundo semestreDescarregar
29/02/2016Resultados segundo semestreDescarregar
23/02/2016Autocartera del dia 15/02/2016 al 19/02/2016Descarregar
23/02/2016Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
22/02/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 15/02 to 19/02)Descarregar
22/02/2016Autocartera del día 15/02/2016 al 19/02/2016Descarregar
22/02/2016Conference Call Analyst and Institutional InvestorsDescarregar
22/02/2016Convocatoria de presentación a analistas e inversores institucionalesDescarregar
15/02/2016Autocartera del dia 08/02/2016 al 12/02/2016Descarregar
15/02/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 08/02 to 12/02)Descarregar
15/02/2016Autocartera del día 8/02/2016 al 12/02/2016Descarregar
08/02/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 01/02 to 05/02)Descarregar
08/02/2016Autocartera del dia 01/02/2016 al 05/02/2016Descarregar
08/02/2016Autocartera del 1/02/2016 al 5/02/2016Descarregar
01/02/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 25/01 to 29/01)Descarregar
01/02/2016Autocartera del día 25/01/2015 al 29/01/2015Descarregar
01/02/2016Autocartera del día 25/01/2016 al 29/01/2016Descarregar
25/01/2016Programes de recompra d'accions, estabilització i autocartera (Período entre el 18 de gener de 2016 i el 22 de gener de 2016)Descarregar
25/01/2016Programes de recompra d'accions, estabilització i autocartera (Període entre el 18 de gener de 2016 i el 22 de gener de 2016)Descarregar
25/01/2016Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera (Rectificación del Hecho relevante correspondiente al período entre el 11 de enero de 2016 y el 15 de enero de 2016)Descarregar
25/01/2016Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera (Período entre el 18 de enero de 2016 y el 22 de enero de 2016)Descarregar
21/01/2016Composició del Consell d'Administració: Nomenament nou membre del Consell d'AdministracióDescarregar
21/01/2016Composición del Consejo de Administración: Nombramiento nuevo miembro del Consejo de Administración.Descarregar
18/01/2016Programes de recompra d'accions, estabilització i autocartera (del 11/01 al 15/01)Descarregar
18/01/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 11/01 to 15/01)Descarregar
18/01/2016Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera (del 11/01 al 15/01)Descarregar
12/01/2016Programes de recompra d'accions, estabilització i autocartera (del 01/01 al 08/01)Descarregar
12/01/2016Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera (del 01/01 al 08/01)Descarregar
05/01/201624/12/2015 au 31/12/2015 autocontrôleDescarregar
05/01/2016Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 24/12/2015 to 31/12/2015)Descarregar
05/01/2016Autocartera del dia 24/12/2015 al 31/12/2015Descarregar
05/01/2016Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera (del 24/12/2015 al 31/12/2015)Descarregar
24/12/2015Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera (del 21/12 al 23/12)Descarregar
24/12/2015Subrogaciones Convenio Sindicación de Fluidra, S.A.Descarregar
21/12/2015Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 14/12 to 18/12)Descarregar
21/12/2015Programes de recompra d'accions, estabilització i autocartera (del 14/12 al 18/12)Descarregar
21/12/2015Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera (del 14/12 al 18/12)Descarregar
15/12/2015Share repurchase program, stabilization and treasury (period from 04/12 to 11/12)Descarregar
14/12/2015Programes de recompra de accions, estabilització i autocartera (del 04/12 al 11/12)Descarregar
14/12/2015Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera (del 04/12 al 11/12)Descarregar
04/12/2015Programes de recompra de accions, estabilització i autocartera (del 27/11 al 03/12)Descarregar
04/12/2015Remisió de certificats segons requerimentDescarregar
04/12/2015Formulari per a la difusió de l'Estat membre d'orígenDescarregar
04/12/2015Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera (del 27/11 al 03/12)Descarregar
04/12/2015Remisión de certificación según requerimientoDescarregar
04/12/2015Formulario para la difusión del Estado miembro de orígenDescarregar
02/12/2015Fluidra’s Chairman hands over the reinsDescarregar
02/12/2015Relleu a la presidència de FluidraDescarregar
02/12/2015Relevo a la Presidencia de FluidraDescarregar
27/11/2015Liquidity contract suspensionDescarregar
27/11/2015Suspensió contracte de liquiditatDescarregar
27/11/2015Suspensión contrato de liquidezDescarregar
18/11/2015Actualització Pla Estratègic 2018Descarregar
18/11/2015Strategic Plan updateDescarregar
18/11/2015Actualización Plan Estratégico 2018Descarregar
18/11/2015Road Show presentation – November 2015Descarregar
18/11/2015Presentació Road Show – Novembre 2015Descarregar
18/11/2015Presentación Road Show – Noviembre 2015Descarregar
18/11/2015Plan Stratégique 2018 RésuméDescarregar
18/11/2015Strategic Plan 2018 Executive SummaryDescarregar
18/11/2015Resum del Pla Estratègic 2018Descarregar
18/11/2015Resumen del Plan Estratégico 2018Descarregar
17/11/2015Fluidra's Strategic Plan PLAN 2018Descarregar
17/11/2015Nota de premsa del Pla Estratègic 2018Descarregar
17/11/2015Nota de prensa del Plan Estratégico de Fluidra 2018Descarregar
17/11/2015Plan stratégique Fluidra 2018Descarregar
17/11/2015Pla Estratègic de Fluidra 2018Descarregar
17/11/2015Plan Estratégico de Fluidra 2018Descarregar
29/10/2015Press Release 3rt Quarter Results PresentationDescarregar
29/10/2015Nota de premsa de Presentació de Resultats 3er Trimestre 2015Descarregar
29/10/2015Presentació de Resultats 3er Trimestre 2015Descarregar
29/10/20153rd Quarter 2015 Results PresentationDescarregar
29/10/2015Nota de prensa de Presentación de Resultados 3er Trimestre 2015Descarregar
29/10/2015Presentación de Resultados 3er Trimestre 2015Descarregar
19/10/2015Liquidity ContractDescarregar
19/10/2015Conference call details for 3rd Quarter 2015 Results PresentationDescarregar
19/10/2015Contracte de liquiditatDescarregar
19/10/2015Convocatòria Presentació de Resultats 3er Trimestre 2015Descarregar
19/10/2015Contrato de LiquidezDescarregar
19/10/2015Convocatoria Presentación de Resultados 3er Trimestre 2015Descarregar
07/10/2015Primer Investor Day de Fluidra – 17 de novembreDescarregar
07/10/2015Primer Investor Day de Fluidra – 17 de NoviembreDescarregar
07/10/20151st Fluidra Investor Day – 17th of NovemberDescarregar
30/09/2015Modification syndication agreementDescarregar
30/09/2015Dividend distribution on October 2015Descarregar
30/09/2015Modificació del pacte de sindicacióDescarregar
30/09/2015Pagament del dividend – Octubre 2015Descarregar
30/09/2015Modificación del pacto de sindicaciónDescarregar
30/09/2015Pago de dividendo – Octubre 2015Descarregar
18/09/2015Nota de prensa: Acuerdo de Compra Waterlinx – Cierre de la operaciónDescarregar
18/09/2015Acuerdo de compra Waterlinx – Cierre de la operaciónDescarregar
31/07/2015Nota de premsa Presentació de Resultats 1er Semestre 2015Descarregar
31/07/2015Presentació de Resultats 1er Semestre 2015Descarregar
31/07/2015Adquisició de WaterLinxDescarregar
31/07/2015Press Release Results 1st Semester 2015Descarregar
31/07/2015Results 1st semester 2015Descarregar
31/07/2015WaterLinx acquisitionDescarregar
31/07/2015Nota de prensa Presentación de Resultados 1er Semestre 2015Descarregar
31/07/2015Presentación de Resultados 1er Semestre 2015Descarregar
31/07/2015Adquisición WaterLinxDescarregar
30/07/2015Syndication agreement renewalDescarregar
30/07/2015Renovació pacte de sindicacióDescarregar
30/07/2015Renovación pacto de sindiaciónDescarregar
20/07/2015Liquidity AgreementDescarregar
20/07/2015Contracte de liquiditatDescarregar
20/07/2015Contrato de liquidezDescarregar
15/07/2015Convocatòria presentació de resultats 1er semestre 2015Descarregar
15/07/2015Conference call details for 1st Semester 2015 Results PresentationDescarregar
15/07/2015Convocatoria de Resultados 1er Semestre 2015Descarregar
27/05/2015Presentació Forum Med Cap 2015 (Anglès)Descarregar
27/05/2015Forum Med Cap 2015 PresentationDescarregar
27/05/2015Presentación de Fluidra en Forum Med Cap 2015Descarregar
05/05/2015Press Release Shareholders' Meeting 2015Descarregar
05/05/2015Nota de prensa Junta General de Accionistas 2015Descarregar
05/05/2015Adopció d'acords de la Junta General d'Accionistes 2015Descarregar
05/05/2015Adopción de acuerdos de la Junta General de Accionistas 2015Descarregar
30/04/2015Nota de premsa de Presentació de ResultatsDescarregar
30/04/2015Presentació de Resultats 1er Trimestre 2015Descarregar
30/04/20151st Quarter 2015 Results PresentationDescarregar
30/04/2015Nota de prensa Presentación de Resultados 1er Trimestre 2015Descarregar
30/04/2015Presentación de Resultados 1er Trimestre 2015Descarregar
23/04/2015Convocatòria presentació de resultats 1er Trimestre 2015Descarregar
23/04/2015Conference call details for 1st Quarter 2015 Results PresentationDescarregar
23/04/2015Convocatoria presentación de resultados 1er trimestre 2015Descarregar
17/04/2015Liquidity AgreementDescarregar
17/04/2015Contracte de LiquiditatDescarregar
17/04/2015Contrato de LiquidezDescarregar
30/03/2015Proposal of appointment of independent directorDescarregar
30/03/2015Proposal for ratification and appointment of Mr. Gabriel López Escobar as an independent directorDescarregar
30/03/2015Report prepared by the Board of Directors on the amendment of the Company’s by lawsDescarregar
30/03/2015Report prepared by the Board of Directors on the amendment of the Company Shareholders’ Meeting RegulationDescarregar
30/03/2015Proposals for resolutions to be submited to the General Shareholders' MeetingDescarregar
30/03/2015Call for the General Shareholders' Meeting 2015Descarregar
30/03/2015Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento de consejero independienteDescarregar
30/03/2015Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación y nombramiento de D. Gabriel López Escobar como consejero independienteDescarregar
30/03/2015Informe justificativo sobre la modificación de los EstatutosDescarregar
30/03/2015Informe del Consejo sobre la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la SociedadDescarregar
30/03/2015Propuestas de acuerdos para la Junta General de Accionistas 2015Descarregar
30/03/2015Convocatoria Junta General de Accionistas 2015Descarregar
30/03/2015Annual Corporate Governance ReportDescarregar
30/03/2015Annual Report on the Remuneration of DirectorsDescarregar
30/03/2015Informe Anual de Gobierno CorporativoDescarregar
30/03/2015Informe anual de remuneraciones de los ConsejerosDescarregar
30/03/2015Informe justificatiu sobre la proposta de nomenament del conseller independentDescarregar
30/03/2015Informe justificatiu sobre la proposta de ratificació i nomenament del Sr. Gabriel López Escobar com a conseller independentDescarregar
30/03/2015Informe justificatiu sobre la modificació dels estatutsDescarregar
30/03/2015Informe del consell sobre la modificació del reglament de la JGA de la societatDescarregar
30/03/2015Propostes d'acords per la Junta General d'Accionistes 2015Descarregar
30/03/2015Convocatòria Junta General d'Accionistes 2015Descarregar
30/03/2015Informe anual de Govern CorporatiuDescarregar
30/03/2015Informe anual de retribucions dels ConsellersDescarregar
27/03/2015Board of Directors proposal for dividend distributionDescarregar
27/03/2015Proposta del Consell d'Administració de distribució de dividendsDescarregar
27/03/2015Propuesta del Consejo de Administración de distribución de dividendosDescarregar
09/03/2015Actualització de la presentació a Inversors i Analistes amb dades del tancament 2014Descarregar
09/03/2015Update of Fluidra investors and analysts presentation with FY2014 figuresDescarregar
09/03/2015Actualización de la presentación a Inversores y Analistas con los datos del cierre 2014Descarregar
26/02/2015Nota de premsa de Presentació de Resultats 2n Semestre 2014Descarregar
26/02/2015Presentació de Resultats 2n Semestre 2014Descarregar
26/02/2015Resultados 2º Semestre 2014Descarregar
26/02/20152014 Results PresentationDescarregar
26/02/2015Nota de prensa de Resultados 2º Semestre 2014Descarregar
25/02/2015Subscripció de contracte de finançamentDescarregar
25/02/2015Signing of financing contractDescarregar
25/02/2015Suscripción de contrato de financiaciónDescarregar
18/02/2015Anunci de la conferència telefònica de presentació de resultats 2n semestre 2014Descarregar
18/02/2015Conference Call Details 2nd Half 2014 Results presentationDescarregar
18/02/2015Convocatoria Presentación de Resultados 2º semestre 2014Descarregar
20/01/2015Contracte de liquiditatDescarregar
20/01/2015Contrato de LiquidezDescarregar
26/11/2014Contrato de liquidez (del 23/08/2013 al 22/11/2013)Descarregar
26/11/2014Contracte de liquiditat (del 23/08/2013 al 22/11/2013)Descarregar
22/11/2014Nombramiento de comitésDescarregar
22/11/2014Nomenament de comitèsDescarregar
13/11/2014Road Show Internacional – Novembre 2014Descarregar
13/11/2014International Road Show – November 2014Descarregar
13/11/2014Road Show Internacional – noviembre 2014Descarregar
07/11/2014Convocatoria Resultados 3er Trimestre 2011Descarregar
07/11/2014Convocatòria de Resultats 3er Trimestre 2011Descarregar
05/11/2014Nota de premsa – Presentació de resultats 3er Trimestre 2014Descarregar
05/11/2014Presentació de resultats 3er trimestre 2014Descarregar
05/11/2014Nota de prensa – Presentación de Resultados 3 Trimestre 2014Descarregar
05/11/2014Results 3rd Quarter 2014Descarregar
05/11/2014Presentación de Resultados 3er Trimestre 2014Descarregar
31/10/2014Press Release – Gabriel López, new member of the Board of DirectorsDescarregar
31/10/2014Resignation of Director Mr. Kam Son Leong and appointment by cooptation of the Director Mr. Gabriel López EscobarDescarregar
31/10/2014Nota de premsa – Gabriel López, nou conseller de FluidraDescarregar
31/10/2014Dimissió del Conseller D. Kam Son Leong i nomenament per cooptació del Conseller Gabriel López EscobarDescarregar
31/10/2014Nota de prensa – Gabriel López, nuevo consejero de FluidraDescarregar
31/10/2014Dimisión del Consejero D. Kam Son Leong y nombramiento por cooptación del Consejero D. Gabriel López EscobarDescarregar
29/10/2014Anunci de la conferència telefònica de presentació de resultats del 3er trimestreDescarregar
29/10/2014Conference Call 3rd Quarter Results persentationDescarregar
29/10/2014Anuncio conferencia telefónica de presentación de Resultados 3er Trimestre 2014Descarregar
20/10/2014Contracte de liquiditatDescarregar
20/10/2014Contrato de liquidezDescarregar
15/10/2014Liquidity ContractDescarregar
29/08/2014Nota de premsa de Presentació de Resultats 1er Semestre 2014Descarregar
29/08/2014Presentació de Resultats 1er Semestre 2014Descarregar
29/08/2014Results 1st Semester 2014Descarregar
29/08/20141st Semester Presentation ResultsDescarregar
29/08/2014Nota de prensa de Resultados 1er Semestre 2014Descarregar
29/08/2014Presentación de Resultados 1er Semestre 2014Descarregar
30/07/2014Convocatòria Presentació de Resultats 1er Semestre 2014Descarregar
30/07/2014Convocatoria presentación de resultados 1er Semestre 2014Descarregar
29/07/2014Conference Call details for Analysts and Institutional InversorsDescarregar
16/07/2014Liquidity ContractDescarregar
16/07/2014Contracte de liquiditatDescarregar
16/07/2014Contrato de liquidezDescarregar
15/07/2014Contrato de liquidez y contrapartidaDescarregar
14/07/2014Contracte de liquiditat i contrapartidaDescarregar
14/07/2014Liquidity contract subscription – Spanish versionDescarregar
14/07/2014Contrato de liquidez y contrapartidaDescarregar
27/06/2014Complement Fet Rellevant IrrigaronneDescarregar
27/06/2014Complement Relevant Event IrrigaronneDescarregar
27/06/2014Complemento HR IrrigaronneDescarregar
26/06/2014Fluidra vend sa filiale française d’irrigation pour 7,1 millions d’eurosDescarregar
26/06/2014Fluidra ven la seva filial francesa de regDescarregar
26/06/2014Fluidra sells its irrigation subsidiary in FranceDescarregar
26/06/2014Fluidra vende su filial francesa de riegoDescarregar
06/06/2014Reglament Consell d'Administració 2014Descarregar
06/06/2014Board of Directors RegulationDescarregar
06/06/2014Reglamento Consejo de Administración 2014Descarregar
04/06/2014Adopció d'acords de la Junta General d'Accionistes 2014Descarregar
04/06/2014Agreements Adoption Shareholders' Meeting 2014Descarregar
04/06/2014Adopción de Acuerdos de la Junta General de Accionistas 2014Descarregar
27/05/2014Presentació de Fluidra al Forum Med Cap 2014Descarregar
27/05/2014Forum Med Cap 2014 Fluidra presentationDescarregar
27/05/2014Presentación de Fluidra en Forum Med Cap 2014Descarregar
22/05/2014Liquidity ContractDescarregar
22/05/2014Contracte de liquiditatDescarregar
22/05/2014Contrato de liquidezDescarregar
07/05/2014Nota de premsa Resultats 1er Trimestre 2014Descarregar
07/05/2014Press Release 1st Quarter ResultsDescarregar
07/05/2014Nota de prensa Resultados 1er Trimestre 2014Descarregar
07/05/2014Presentació de Resultats 1er Trimestre 2014Descarregar
07/05/20141st Quarter Results PresentationDescarregar
07/05/2014Presentación de Resultados 1er Trimestre 2014Descarregar
30/04/2014Informe d'Administradors: Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries de la Junta GeneralDescarregar
30/04/2014Board of Directors Report: Relating to the proposal of amendment of the baylaws to be submitted to the General MeetingDescarregar
30/04/2014Informe Administradores: Informe justificativo de las propuestas de modificaciones estatutarias de la Junta GeneralDescarregar
30/04/2014Proposta d'acords de la Junta GeneralDescarregar
30/04/2014Proposals for resolutionsDescarregar
30/04/2014Propuesta de acuerdos de la Junta GeneralDescarregar
30/04/2014Convocatòria Junta General d'Accionistes 2014Descarregar
30/04/2014Notice of call for the Annual Shareholders' Meeting 2014Descarregar
30/04/2014Convocatoria Junta General de Accionistas 2014Descarregar
30/04/2014Informe Anual de Govern Corporatiu 2013Descarregar
30/04/2014Annual Corporate Governance Report 2013Descarregar
30/04/2014Informe Anual de Gobierno Corporativo 2013Descarregar
29/04/2014Convocatòria Presentació de Resultats 1er Trimestre 2014Descarregar
29/04/2014Conference Call Analysts and Institutional InvestorsDescarregar
29/04/2014Convocatoria Presentación de Resultados 1er Trimestre 2014Descarregar
21/03/2014Liquidity Contract – Correction
21/03/2014Liquidity ContractDescarregar
21/03/2014Contracte de liquiditatDescarregar
21/03/2014Contracte de liquiditat – CorreccióDescarregar
21/03/2014Contracte de liquiditatDescarregar
21/03/2014Contrato de liquidez – CorrecciónDescarregar
21/03/2014Contrato de liquidezDescarregar
04/03/2014RS International Resultats 2013Descarregar
04/03/2014RS International Results 2013Descarregar
04/03/2014RS International Resultados 2013Descarregar
27/02/2014Presentació de Resultats 2013Descarregar
27/02/20142013 Results PresentationDescarregar
27/02/2014Presentación de Resultados 2013Descarregar
27/02/2014Nota de premsa Presentació de Resultats 2013Descarregar
27/02/2014Press Release 2013 Fluidra Results PresentationDescarregar
27/02/2014Nota de prensa Presentación de Resultados 2013Descarregar
20/02/2014Convocatòria de Presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
20/02/2014Conference Call Analysts and Institutional InvestorsDescarregar
20/02/2014Convocatoria de Presentación a Analistas e Inversores InstitucionalesDescarregar
26/11/2013Contracte de liquiditat (del 23/08/2013 al 22/11/2013)Descarregar
26/11/2013Liquidity contract (from 23/08/2013 to 22/11/2013)Descarregar
26/11/2013Contrato de liquidez (del 23/08/2013 al 22/11/2013)Descarregar
26/11/2013Contrato de liquidez (del 23/08/2013 al 22/11/2013)Descarregar
13/11/2013Nota de premsa Presentació de resultats 3r Trimestre 2013Descarregar
13/11/2013Press Release – 3rd Quarter 2013 Results PresentationDescarregar
13/11/2013Nota de prensa Resultados 3r Trimestre 2013Descarregar
13/11/2013Presentació de Resultats 3er Trimestre 2013Descarregar
13/11/20133rd Quarter 2013 Results PresentationDescarregar
13/11/2013Presentación de Resultados 3er Trimestre 2013Descarregar
06/11/2013Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
06/11/2013Conference Call Analysts and Institutional InvestorsDescarregar
06/11/2013Convocatoria de presentación a analistas e inversores institucionalesDescarregar
15/10/2013Dimissió de Caja Navarra del ConsellDescarregar
15/10/2013Resignation of Caja NavarraDescarregar
15/10/2013Dimisión de Caja Navarra del ConsejoDescarregar
02/10/2013Pagament del dividend – Octubre 2013Descarregar
02/10/2013Dividend Distribution on October 2013Descarregar
02/10/2013Pago de dividendo – Octubre 2013Descarregar
12/09/2013Road Show Presentació de Resultats 1r Semestre 2013Descarregar
12/09/2013Road Show 1H 2013 Results PresentationDescarregar
12/09/2013Road Show Presentación de Resultados 1er Semestre 2013Descarregar
29/08/2013Nota de Premsa Resultats 1er Semestre 2013Descarregar
29/08/2013Press Release Results 2H 2013Descarregar
29/08/2013Nota de Prensa Resultados 1er Semestre 2013Descarregar
29/08/2013Resultats 1er Semestre 2013Descarregar
29/08/2013Results 1st Semestre 2013Descarregar
29/08/2013Resultados 1er Semestre 2013Descarregar
28/08/2013Contracte liquiditat període del 23/05/2013 al 22/08/2013Descarregar
28/08/2013Liquidity contract (from 23/05/2013 to 22/08/2013)Descarregar
28/08/2013Contrato liquidez período del 23/05/2013 al 22/08/2013Descarregar
26/07/2013Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals (versió castellana)Descarregar
26/07/2013Conference Call Analyst and Institutional InvestorsDescarregar
26/07/2013Convocatoria de presentación a analistas e inversores institucionalesDescarregar
05/06/2013Adopció Acords Junta General 2013Descarregar
05/06/2013Agreements Adoption Shareholders' MeetingDescarregar
05/06/2013Adopción Acuerdos Junta General 2013Descarregar
03/06/2013Subscripció de contracte de liquiditatDescarregar
03/06/2013Liquidity contract subscriptionDescarregar
03/06/2013Suscripción contrato de liquidezDescarregar
29/05/2013Contracte de liquiditat 9è TrimestreDescarregar
29/05/2013Liquidity contract 9th QuarterDescarregar
29/05/2013Contrato de Liquidez 9º TrimestreDescarregar
29/05/2013Presentació Fòrum Med Cap 2013Descarregar
29/05/2013Foro Med Cap 2013 PresentationDescarregar
29/05/2013Presentación Foro Med Cap 2013Descarregar
08/05/2013Presentació de resultats 1er Trimestre 2013Descarregar
08/05/20131st Quarter 2013 Results PresentationDescarregar
08/05/2013Presentación de resultados 1er Trimestre 2013Descarregar
03/05/2013Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries de la Junta GeneralDescarregar
03/05/2013Board of Directors Report: Relating to the proposal of amendment of the baylaws to be submitted to the General MeetingDescarregar
03/05/2013Informe justificativo de las propuestas de modificaciones estatutarias de la Junta GeneralDescarregar
03/05/2013Proposta d'acords de la Junta GeneralDescarregar
03/05/2013Proposals of Resolutions to be submitted to the General MeetingDescarregar
03/05/2013Propuesta de acuerdos de la Junta GeneralDescarregar
03/05/2013Convocatòria de la Junta d'Accionistes 2013Descarregar
03/05/2013Call for the General Shareholder's Meeting 2013Descarregar
03/05/2013Convocatoria de la Junta Ordinaria de Accionistas 2013Descarregar
30/04/2013Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
30/04/2013Conference Call Analyst and Institutional InvestorsDescarregar
30/04/2013Convocatoria de presentación a analistas e inversores institucionalesDescarregar
26/04/2013Informe de Govern Corporatiu 2012Descarregar
26/04/2013Corporate Governance Annual Report 2012Descarregar
26/04/2013Informe de Gobierno Corporativo 2012Descarregar
26/04/2013Reglament del Consell d'Administració de Fluidra 2013Descarregar
26/04/2013Regulation of the Board of Directors 2013Descarregar
26/04/2013Reglamento del Consejo de Administración de Fluidra 2013Descarregar
21/03/2013Acord de distribució dividend 2013Descarregar
21/03/20132013 Dividend Distribution AgreementDescarregar
21/03/2013Acuerdo distribución dividendo 2013Descarregar
28/02/2013Presentació de Resultats 2012Descarregar
28/02/2013Annual Results 2012Descarregar
28/02/2013Presentación de Resultados 2012Descarregar
25/02/2013Contracte de Liquiditat 8è TrimestreDescarregar
25/02/2013Liquidity contract 8th QuarterDescarregar
25/02/2013Contrato de Liquidez 8º TrimestreDescarregar
20/02/2013Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
20/02/2013Conference Call Analyst and Institutional InvestorsDescarregar
20/02/2013Convocatoria de presentación a analistas e inversores institucionalesDescarregar
21/12/2012Segon Earn Out Adquisició Grup AquaDescarregar
21/12/2012Second earn out for the Aqua Group acquisitionDescarregar
21/12/2012Segundo Earn Out Adquisición Grupo AquaDescarregar
23/11/2012Contracte de Liquiditat 7è TrimestreDescarregar
23/11/2012Liquidity contract 7th QuarterDescarregar
23/11/2012Contrato de Liquidez 7º TrimestreDescarregar
12/11/2012Presentació de Resultats Tercer Trimestre 2012Descarregar
12/11/20123rd Quarter Results Presentation 2012Descarregar
12/11/2012Presentación de Resultados Tercer Trimestre 2012Descarregar
12/11/2012Nota de Premsa Presentació de Resultats Tercer Trimestre 2012Descarregar
12/11/2012Press release 3rd Quarter Results Presentation 2012Descarregar
12/11/2012Nota de Prensa Presentación de Resultados Tercer Trimestre 2012Descarregar
05/11/2012Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
05/11/2012Conference Call Analyst and Institutional InvestorsDescarregar
05/11/2012Convocatoria de presentación a analistas e inversores institucionalesDescarregar
04/10/2012Pagament dividend Octubre 2012Descarregar
04/10/2012Dividend Distribution on October 2012Descarregar
04/10/2012Pago dividendo Octubre 2012Descarregar
21/09/2012Pagament primer Earn Out Adquisició Grup AquaDescarregar
21/09/2012First earn out payment for the Aqua Group acquisitionDescarregar
21/09/2012Pago primer Earn Out Adquisición Grupo AquaDescarregar
31/08/2012Presentació de Resultats Primer Semestre 2012Descarregar
31/08/20121st Semester Results Presentation 2012Descarregar
31/08/2012Presentación de Resultados Primer Semestre 2012Descarregar
31/08/2012Nota de Premsa Presentació de Resultats Primer Semestre 2012Descarregar
31/08/2012Press Release 1st Semester Results Presentation 2012Descarregar
31/08/2012Nota de Prensa Presentación de Resultados Primer Semestre 2012Descarregar
27/08/2012Contracte de Liquiditat 6è TrimestreDescarregar
27/08/2012Liquidity contract 6th QuarterDescarregar
27/08/2012Contrato de Liquidez 6º TrimestreDescarregar
30/07/2012Fluidra subscriu un contracte de finançamentDescarregar
30/07/2012Fluidra signs a loan agreementDescarregar
30/07/2012Fluidra suscribe un contrato de financiaciónDescarregar
25/07/2012Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
25/07/2012Conference Call Analyst and Institutional InvestorsDescarregar
25/07/2012Convocatoria de presentación a analistas e inversores institucionalesDescarregar
12/06/2012La societat Aniol S.L. nomenada consellera de FluidraDescarregar
12/06/2012The society Aniol S.L. appointed board member of Fluidra – Spanish versionDescarregar
12/06/2012La sociedad Aniol S.L. nombrada consejera de FluidraDescarregar
06/06/2012Acords Aprovats Junta General d'Accionistes 2012Descarregar
06/06/2012Shareholders' Meeting Resolutions 2012 – Spanish versionDescarregar
06/06/2012Acuerdos Aprobados Junta General de Accionistas 2012Descarregar
25/05/2012Contracte de liquiditatDescarregar
25/05/2012Liquidity contract – Spanish versionDescarregar
25/05/2012Contrato de liquidezDescarregar
09/05/2012Presentació de resultats 1er Trimestre 2012Descarregar
09/05/20121st Quarter Results PresentationDescarregar
09/05/2012Presentación de resultados 1er Trimestre 2012Descarregar
04/05/2012Reglament del Consell d'AdministracióDescarregar
04/05/2012Regulation of Board DirectorsDescarregar
04/05/2012Reglamento del Consejo de AdministraciónDescarregar
04/05/2012Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries del reglament de la JuntaDescarregar
04/05/2012Board of Directors Report: Relating to the proposal of amendment of the baylaws to be submitted to the General MeetingDescarregar
04/05/2012Informe justificativo de las propuestas de modificaciones estatuarias y del reglamento de la JuntaDescarregar
04/05/2012Informe Política de Retribucions Fluidra 2011Descarregar
04/05/2012Compensation Policy Report 2011 – Spanish versionDescarregar
04/05/2012Informe Política de Retribuciones Fluidra 2011Descarregar
04/05/2012Proposta d'Acords de la Junta General 2012Descarregar
04/05/2012Proposals of resolutions of the Shareholders' General Meeting 2012Descarregar
04/05/2012Propuesta de Acuerdos de la Junta General 2012Descarregar
04/05/2012Convocatòria de la Junta Ordinària d'Accionistes 2012Descarregar
04/05/2012Call for the Shareholders' General Meeting 2012 – Spanish versionDescarregar
04/05/2012Convocatoria de la Junta Ordinaria de Accionistas 2012Descarregar
27/04/2012Informe de Govern Corporatiu Fluidra 2011Descarregar
27/04/2012Corporate Governance Annual Report 2011- Spanish versionDescarregar
27/04/2012Informe de Gobierno Corporativo Fluidra 2011Descarregar
27/04/2012Convocatòria de presentació de resultats a analistes i inversorsDescarregar
27/04/2012Results call for analysts and investors – Spanish versionDescarregar
27/04/2012Convocatoria de presentación de resultados a analistas e inversoresDescarregar
26/03/2012Proposta de Distribució Dividends 2012Descarregar
26/03/2012Proposed Dividend Distribution 2012 – Spanish versionDescarregar
26/03/2012Propuesta Distribución Dividendos 2012Descarregar
12/03/2012Presentació Road Show, Març 2012Descarregar
12/03/2012Road Show Presentation, March 2012Descarregar
12/03/2012Presentación Road Show, Marzo 2012Descarregar
29/02/2012Resultats 2011Descarregar
29/02/2012Annual Results 2011Descarregar
29/02/2012Resultados 2011Descarregar
28/02/2012Contracte de liquiditatDescarregar
28/02/2012Liquidity contract – Spanish versionDescarregar
28/02/2012Contrato de liquidezDescarregar
20/02/2012Convocatòria de presentació de resultats a analistes e inversorsDescarregar
20/02/2012Results call for analysts and Investors – Spanish versionDescarregar
20/02/2012Convocatoria de presentación de resultados a analistas e inversoresDescarregar
24/11/2011Contracte de Liquiditat – Tercer TrimestreDescarregar
24/11/2011Liquidity contract – 3rd Quarter – Spanish versionDescarregar
24/11/2011Contrato de Liquidez – Tercer TrimestreDescarregar
22/11/2011Nomenament de comitèsDescarregar
22/11/2011Appointment of Committees – Spanish versionDescarregar
22/11/2011Nombramiento de comitésDescarregar
22/11/2011Nombramiento de comitésDescarregar
11/11/2011Resultats 3er Trimestre 2011Descarregar
11/11/20113rd Quarter Results Presentation 2011 – Spanish versionDescarregar
11/11/2011Resultados 3er Trimestre 2011Descarregar
07/11/2011Convocatòria Resultats 3er Trimestre 2011Descarregar
07/11/2011Call for 3rd Quarter 2011 Results – Spanish versionDescarregar
07/11/2011Convocatoria Resultados 3er Trimestre 2011Descarregar
07/11/2011Convocatoria Resultados 3er Trimestre 2011Descarregar
07/10/2011Pagament dividend 7 d'octubre 2011Descarregar
07/10/2011Dividend Payment – Spanish versionDescarregar
07/10/2011Pago dividendo 7 de octubre 2011Descarregar
31/08/2011Presentació de Resultats primer semestre 2011Descarregar
31/08/20111st Semester Results Presentation 2011Descarregar
31/08/2011Presentación de Resultados primer semestre 2011Descarregar
29/08/2011Contracte de Liquiditat – Segon TrimestreDescarregar
29/08/2011Liquidity and remuneration contracts – Spanish versionDescarregar
29/08/2011Contrato de Liquidez – Segundo TrimestreDescarregar
29/06/2011Data de pagament de Dividend 2011Descarregar
29/06/2011Dividend payment date – Spanish versionDescarregar
29/06/2011Fecha de pago de Dividendo 2011Descarregar
08/06/2011Acords Aprovats Junta General d'Accionistes 2011Descarregar
08/06/2011Shareholders' Meeting Resolutions 2011 – Spanish versionDescarregar
08/06/2011Acuerdos Aprobados Junta General de Accionistas 2011Descarregar
24/05/2011Contractes de liquiditat i contrapartidaDescarregar
24/05/2011Liquidity and remuneration contracts – Spanish versionDescarregar
24/05/2011Contratos de liquidez y contrapartidaDescarregar
12/05/2011Presentació de Resultats 1er Trimestre 2011Descarregar
12/05/20111st Quarter Results Presentation 2011Descarregar
12/05/2011Presentación de Resultados 1er Trimestre 2011Descarregar
05/05/2011Proposta de text refundit del Reglament de la Junta GeneralDescarregar
05/05/2011Proposal of Regulations of the General Shareholders' MeetingDescarregar
05/05/2011Propuesta de texto refundido del Reglamento de la Junta GeneralDescarregar
05/05/2011Proposta de text refundit del Reglament del Consell d'AdministracióDescarregar
05/05/2011Proposal of Regulations of the Board of DirectorsDescarregar
05/05/2011Propuesta de texto refundido del Reglamento del Consejo de AdministraciónDescarregar
05/05/2011Proposta de text refundit dels Estatuts de FluidraDescarregar
05/05/2011Proposal of articles of association of FluidraDescarregar
05/05/2011Propuesta de texto refundido de los Estatutos de FluidraDescarregar
05/05/2011Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries i del reglament de la JuntaDescarregar
05/05/2011Board of Directors Report: Relating to the proposal of amendment of the baylaws to be submitted to the General MeetingDescarregar
05/05/2011Informe justificativo de las propuestas de modificaciones estatutarias y del reglamento de la JuntaDescarregar
05/05/2011Informe de Política de Retribucions Fluidra 2010Descarregar
05/05/2011Compensation Policy Report 2010Descarregar
05/05/2011Informe de Política de Retribuciones Fluidra 2010Descarregar
05/05/2011Informe explicatiu dels aspectes continguts en l'Art. 116 bis LMVDescarregar
05/05/2011Expanatory Report of the Management ReportDescarregar
05/05/2011Informe explicativo de los aspectos contenidos en el Art. 116 bis LMVDescarregar
05/05/2011Informe Anual del Comitè d'Auditoria 2010Descarregar
05/05/2011Annual Audit Committee Report 2010Descarregar
05/05/2011Informe Anual del Comité de Auditoría 2010Descarregar
05/05/2011Proposta d'acords de la Junta GeneralDescarregar
05/05/2011Proposals of resolutions of the Shareholders' General MeetingDescarregar
05/05/2011Propuesta de acuerdos de la Junta GeneralDescarregar
05/05/2011Convocatòria de la Junta Ordinària d'Accionistes 2011Descarregar
05/05/2011Call for the Shareholders' General Meeting 2011Descarregar
05/05/2011Convocatoria de la Junta Ordinaria de Accionistas 2011Descarregar
04/05/2011Convocatòria Presentació de Resultats 1er Trimestre 2011Descarregar
04/05/2011Call for the 1st Quarter 2011 Results – Spanish versionDescarregar
04/05/2011Convocatoria Presentación de Resultados 1er Trimestre 2011Descarregar
29/04/2011Informe Anual de Govern CorporatiuDescarregar
29/04/2011Corporate Governance Annual Report 2010Descarregar
29/04/2011Informe Anual de Gobierno CorporativoDescarregar
29/04/2011Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats 2010Descarregar
29/04/2011Consolidated Annual Accounts and Director's Report 2010 – Spanish versionDescarregar
29/04/2011Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados 2010Descarregar
29/04/2011Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals 2010Descarregar
29/04/2011Annual Accounts and Director's Report 2010 – Spanish versionDescarregar
29/04/2011Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales 2010Descarregar
29/03/2011Proposta de pagament dels dividends 2011Descarregar
29/03/2011Proposed dividend payment – Spanish versionDescarregar
29/03/2011Propuesta pago dividendos 2011Descarregar
17/03/2011Acord de compra d'Aquatron i Aquaproducts: tancament de l'operacióDescarregar
17/03/2011Aquatron & Aquaproducts acquisition: closing operation – Spanish versionDescarregar
17/03/2011Acuerdo de compra Aquatron y Aquaproducts: cierre de la operaciónDescarregar
25/02/2011Presentació de Resultats 2010Descarregar
25/02/20112010 Results Presentation – Spanish VersionDescarregar
25/02/2011Presentación de Resultados 2010Descarregar
21/02/2011Contracte de LiquiditatDescarregar
21/02/2011Liquidity contract – Spanish versionDescarregar
21/02/2011Contrato de LiquidezDescarregar
14/02/2011Acord de compra d'Aquatron i Aqua ProductsDescarregar
14/02/2011Acquisition of Aquatron and Aqua Products – Spanish versionDescarregar
14/02/2011Acuerdo de compra de Aquatron y Aqua ProductsDescarregar
02/12/2010Modificació i ampliació del Pact de SindicacióDescarregar
02/12/2010Modification and expansion of Syndication Agreement – Spanish versionDescarregar
02/12/2010Modificación y ampliación del Pacto de SindicaciónDescarregar
05/11/2010Presentació de Resultats Tercer Trimestre 2010Descarregar
05/11/20103rd Quarter 2010 ResultsDescarregar
05/11/2010Presentación de Resultados Tercer Trimestre 2010Descarregar
07/10/2010Pagament de DividendDescarregar
07/10/2010Dividend Payment – Spanish versionDescarregar
07/10/2010Pago de DividendoDescarregar
27/08/2010Presentació de Resultats primer semestre 2010Descarregar
27/08/2010Results 1st Semester Presentation 2010 – Spanish versionDescarregar
27/08/2010Presentación de Resultados primer semestre 2010Descarregar
02/06/2010Adopció d'Acords Junta General d'Accionistes 2010Descarregar
02/06/2010Resolutions adopted at the Fluidra's General Meeting 2010 – Spanish versionDescarregar
02/06/2010Adopción de Acuerdos Junta General de Accionistas 2010Descarregar
14/05/2010Resultats Primer Trimestre 2010Descarregar
14/05/2010Results First Quarter 2010Descarregar
14/05/2010Resultados Primer Trimestre 2010Descarregar
26/02/2010Anunci Pagament Dividend Febrer 2010Descarregar
26/02/2010Dividend Payment date – Spanish versionDescarregar
26/02/2010Anuncio Pago Dividendo Febrero 2010Descarregar
26/02/2010Presentació de Resultats Segon Semestre 2009Descarregar
26/02/2010Presentation of Second Semester Results 2009 – Spanish versionDescarregar
26/02/2010Presentación de Resultados Segundo Semestre 2009Descarregar
16/11/2009Presentació de Resultats Tercer Trimestre 2009Descarregar
16/11/2009Third Quarter 2009 Results PresentationDescarregar
16/11/2009Presentación de Resultados Tercer Trimestre 2009Descarregar
08/10/2009Pagament del dividendoDescarregar
08/10/2009Dividend PaymentDescarregar
08/10/2009Pago del dividendoDescarregar
28/08/2009Presentació de Resultats 1er Semestre 2009Descarregar
28/08/20091st Semester Results PresentationDescarregar
28/08/2009Presentación de Resultados 1er Semestre 2009Descarregar
03/07/2009Nomenament nou consellerDescarregar
03/07/2009New Board of Directors memberDescarregar
03/07/2009Nombramiento nuevo consejeroDescarregar
05/06/2009Participació Grup Corporatiu Caja de Ahorros de NavarraDescarregar
05/06/2009Participation CANDescarregar
05/06/2009Participación Grupo Corporativo Caja de Ahorros de NavarraDescarregar
05/06/2009Adopció d'acords Junta d'AccionistesDescarregar
05/06/2009Shareholder's Meeting ResolutionsDescarregar
05/06/2009Adopción de acuerdos Junta de AccionistasDescarregar
04/06/2009Venta d'autocarteraDescarregar
04/06/2009Treasury Stock saleDescarregar
04/06/2009Venta de autocarteraDescarregar
18/05/2009Complement Proposta d'Acords de la Junta General 2009Descarregar
18/05/2009Supplement to the proposal for resolutions to be submitted to the ordinary Shareholders' Meeting 2009Descarregar
18/05/2009Complemento Propuesta de Acuerdos de la Junta General 2009Descarregar
18/05/2009Complement Convocatòria Junta Ordinària d'Accionistes 2009Descarregar
18/05/2009Supplement of the notice of Ordinary Shareholders' Meeting 2009Descarregar
18/05/2009Complemento Convocatoria Junta Ordinaria de Accionistas 2009Descarregar
13/05/2009Presentació de resultats 1er Trimestre 2009Descarregar
13/05/20092009 First Quarter Results PresentationDescarregar
13/05/2009Presentación de resultados 1er Trimestre 2009Descarregar
30/04/2009Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals 2008Descarregar
30/04/2009Annual Accounts and Director's Report 2008Descarregar
30/04/2009Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales 2008Descarregar
30/04/2009Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats 2008Descarregar
30/04/2009Consolidated Annual Accounts and Director's Report 2008Descarregar
30/04/2009Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados 2008Descarregar
30/04/2009Informe Política de Retribucions 2008Descarregar
30/04/2009Fluidra's Compensation Policy Report 2008Descarregar
30/04/2009Informe Política de Retribuciones 2008Descarregar
30/04/2009Convocatòria de la Junta Ordinària d'Accionistes 2009Descarregar
30/04/2009Call for the General Shareholder's Meeting 2009 – spanish VersionDescarregar
30/04/2009Convocatoria de la Junta Ordinaria de Accionistas 2009Descarregar
30/04/2009Informe explicatiu aspectes continguts art. 116bis LMVDescarregar
30/04/2009Explanatory report of included aspects of Art. 116bisDescarregar
30/04/2009Informe explicativo aspectos contenidos art. 116bis LMVDescarregar
30/04/2009Proposta d'acords de la Junta Ordinària d'Accionistes 09Descarregar
30/04/2009Proposals of Resolutions of the General Meeting 2009Descarregar
30/04/2009Propuesta de acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas 09Descarregar
30/04/2009Informe de Govern Corporatiu 2008Descarregar
30/04/2009Corporate Governance Annual Report 2009Descarregar
30/04/2009Informe de Gobierno Corporativo 2008Descarregar
30/04/2009Informe d'Administradors (Punts Setè i onzè de l'Ordre del Dia)Descarregar
30/04/2009Board of Director's Report (Point 7 and 11 of the Agenda)Descarregar
30/04/2009Informe de Administradores (Puntos Séptimo y Decimoprimero del Orden del Día)Descarregar
27/02/2009Presentació de Resultats 2n Semestre 2008Descarregar
27/02/20092nd Semester Results PresentationDescarregar
27/02/2009Presentación de Resultados 2º Semestre 2008Descarregar
14/11/2008Presentació de Resultats 3er Trimestre 2008Descarregar
14/11/20083rd Quarter Results PresentationDescarregar
14/11/2008Presentación de Resultados 3er Temestre 2008Descarregar
29/08/2008Presentació de Resultats 1er Semestre 2008Descarregar
29/08/20082008 First Semester Results Presentation – Spanish DocumentDescarregar
29/08/2008Presentación de Resultados 1er Semestre 2008Descarregar
30/05/2008Acords aprovats a la Junta General d'Accionistes 2008Descarregar
30/05/2008Resolutions adopted at the Fluidra's General Meeting 2008Descarregar
30/05/2008Acuerdos aprobados en la Junta General de Accionistas 2008Descarregar
14/05/2008Presentació de Resultats 1er Trimestre 2008Descarregar
14/05/2008Publication of 1st quarter 2008 resultsDescarregar
14/05/2008Presentación de Resultados 1er Trimestre 2008Descarregar
24/04/2008Proposta d'acords de la Junta Ordinària de Fluidra 2008Descarregar
24/04/2008Proposals of agreement at the Fluidra's General Meeting 2008 – Spanish DocumentDescarregar
24/04/2008Propuesta de acuerdos de la Junta Ordinaria de FLuidra 2008Descarregar
24/04/2008Informe Política Retribucions Fluidra 2007Descarregar
24/04/2008Fluidra's Compensation Policy 2007Descarregar
24/04/2008Informe Política Retribuciones Fluidra 2007Descarregar
24/04/2008Presentació de Resultats 1er Trimestre 2008Descarregar
24/04/2008Explanatory report of included aspects of Art. 116 bis LMV – Spanish DocumentDescarregar
24/04/2008Presentación de Resultados 1er Trimestre 2008Descarregar
24/04/2008Fluidra's call for the Annual shareholder's MeetingDescarregar
24/04/2008Convocatoria Junta General ordinaria de FluidraDescarregar
11/04/2008Informe explicatiu aspectes continguts art. 116 bis LMV.Descarregar
11/04/2008Explanatory report of included aspects of Art. 116 bis LMVDescarregar
11/04/2008Informe explicativo aspectos contenidos art. 116 bis LMV.Descarregar
09/04/2008Informe de Govern Corporatiu FluidraDescarregar
09/04/2008Corporate Governance Annual ReportDescarregar
09/04/2008Informe de Gobierno Corporativo FluidraDescarregar
02/01/2008Pacte parasocial de la societatDescarregar
02/01/2008Shareholders' agreement – Spanish DocumentDescarregar
02/01/2008Pacto parasocial de la sociedadDescarregar
07/12/2007Finalització del període d'estabilizacióDescarregar
07/12/2007End of stabilizacion period – Spanish DocumentDescarregar
07/12/2007Finalización del periodo de estabilizaciónDescarregar
03/12/2007Exercici de l'opció de subscripció (green shoe)Descarregar
03/12/2007Exercising of the green shoe option – Spanish DocumentDescarregar
03/12/2007Ejercicio de la opción de suscripción (green shoe)Descarregar
23/11/2007Presentació resultats tercer trimestre 2007Descarregar
23/11/2007Publication of 3rd quarter 2007 results – Spanish DocumentDescarregar
23/11/2007Presentación resultados tercer trimestre 2007Descarregar
30/10/2007Fixació dels preus de l'OfertaDescarregar
30/10/2007Fluidra sets the price of the IPO – Spanish DocumentDescarregar
30/10/2007Fijación de los precios de la OfertaDescarregar
23/10/2007Fixació preu màxim minorista de l'OfertaDescarregar
23/10/2007Fluidra sets the maximum retail price – Spanish DocumentDescarregar
23/10/2007Fijación precio máximo minorista de la OfertaDescarregar