Comissions del Consell

D’acord amb el què es disposa a l’article 45 dels Estatus Socials i a l’article 12 del Reglament del Consell d’Administració s’ha procedit a la creació de la Comissió d’Auditoria, de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i de la Comissió Delegada. Es detallen a continuació els membres de cadascuna de les comissions del Consell:

 

La Comisisó Delegada està composada per:

Nom Representant Càrrec Categoria
Eloy Planes Corts President Executiu Executiu
Bruce Brooks Conseller Delegat Executiu
Jorge Constans Fernández Vocal Independent
Sébastien Mazella di Bosco Vocal Dominical
Óscar Serra Duffo Vocal Dominical

 

La Comissió d’Auditoria està formada per:

Nom Representant Càrrec Categoría
Gabriel López Escobar President Independent
Jorge Constans Fernández Vocal Independent
José Manuel Vargas Gómez Vocal Dominical
Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría Vocal Independent
Bernardo Corbera Serra Vocal Dominical

 

La Comissió de Nomenaments i Retribucions està formada per:

Nom Representant Càrrec Categoria
Jorge Constans Fernández President Independent
Piumoc Inversions SAU  Bernat Garrigós Castro Vocal Dominical
Richard J. Cathcart Vocal Independent
Sébastien Mazella di Bosco Vocal Dominical