Comissions del Consell

D’acord amb el què es disposa a l’article 45 dels Estatus Socials i a l’article 12 del Reglament del Consell d’Administració s’ha procedit a la creació de la Comissió d’Auditoria, de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i de la Comissió Delegada. Es detallen a continuació els membres de cadascuna de les comissions del Consell:

 

La Comisisó Delegada està composada per:

Nom Representant Càrrec Categoria
Eloy Planes Corts President Executiu
Aniol, S.L. Bernat Garrigós Castro Secretari no membre Dominical
Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A. Carles Ventura Santamans Vocal Dominical
Bernat Corbera Serra Vocal Dominical
Juan Ignacio Acha-Orbea Echevarría Vocal Independent
Óscar Serra Duffo Vocal Dominical

 

La Comissió d’Auditoria està formada per:

Nom Representant Càrrec Categoría
Gabriel López Escobar President i vocal Independent
Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A. Carles Ventura Santamans Secretari i vocal Dominical
Juan Ignacio Acha-Orbea Echevarría Vocal Independent
Bernat Corbera Serra Vocal Dominical

 

La Comissió de Nomenaments i Retribucions està formada per:

Nom Representant Càrrec Categoria
Richard J. Cathcart President i vocal Independent
Aniol, S.L. Bernat Garrigós Castro Secretari i vocal Dominical
Óscar Serra Duffo Vocal Dominical
Jorge Valentín Constans Vocal Independent