BERNARDO CORBERA SERRA

Nascut a Barcelona el 1965.

És llicenciat en Ciències Empresarials per E.S.E.I. i P.A.D.E per IESE.

Va emprendre la seva carrera a Astral Export, S.A. com a Export Manager el 1989, ocupant-se de l’expansió per Orient Mitjà i Àfrica. El 1993 ocupà el càrrec de Director General d’Astral Products, Inc. liderant la implantació de l’empresa al mercat americà. El 1997 va assumir la gerència de Polytank, Inc. i posteriorment, el 1999 s’incorporà novament a Astral Grup, S.A. com Director de Nord Amèrica i membre del comitè executiu.

En l’actualitat, ja no dóna els seus serveis al Grup Fluidra i centra la seva activitat professional en la direcció de diverses societats.

El Sr. Bernardo Corbera Serra és Conseller Delegat del Consell d’Administració de Edrem. S.L.