Estatuts

Estatuts de Fluidra (3 de maig de 2016) Descarregar Arxiu 

“Estatuts Socials inscrits al Registre Mercantil de Barcelona el 29 de juliol de 2016, al Tomo 44.845, Foli 133, Full B-290316, Inscripció 104”.