Estatuts

Estatuts de Fluidra (2 de juliol de 2018) Descarregar Arxiu 

“Estatuts Socials inscrits al Registre Mercantil de Barcelona el 29 de juliol de 2016, al Tomo 44.845, Foli 133, Full B-290316, Inscripció 104”.