Fets Rellevants

“La Companyia garantitza que la informació continguda als Fets Rellevants que es relacionen a continuació es correspon exactament amb la remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Tots els Fets Rellevants es troben disponibles per a la seva consulta a la web de la CNMV.“

Data Títol
10/12/2018 Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera (del 03/12 al 07/12) Descarregar
3/12/2018 Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera (del 26/11 al 30/11) Descarregar
27/11/2018 Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera (del 19/11 al 23/11) Descarregar
19/11/2018 Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera (del 12/11 al 16/11) Descarregar
12/11/2018 Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera (del 01/11 al 09/11) Descarregar
12/11/2018 Nota de Premsa III Investor’s Day – Pla Estratègic 2022 Descarregar
12/11/2018 Presentació III Investor’s Day – Pla Estratègic 2022 Descarregar
08/11/2018 Acord venda d’Aquatron Descarregar
08/11/2018 Nota de premsa resultats 3r Trimestre Descarregar 
08/11/2018 Resultats 3r Trimestre Descarregar 
06/10/2018 Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera (del 25/10 al 31/10) Descarregar 
31/10/2018 Modificació del Reglament del Consell d’Administració Descarregar 
26/10/2018 Convocatòria de presentacin de resultados del Tercer Trimestre de 2018 Descarregar 
25/10/2018 Programa de Recompra d’accions i suspensió del Contracte de Liquiditat Descarregar 
23/10/2018 Designació del nou President de la Comissió d’Auditoria Descarregar 
23/10/2018 Contracte de liquiditat octubre 2018 Descarregar 
10/10/2018 Convocatòria del III Investor’s Day Descarregar 
04/09/2018 Presentació Roadshows de Fluidra Descarregar 
10/08/2018 Qualificació creditícia de Standard & Poors sobre Fluidra Descarregar 
01/08/2018 Informació financera 1r semestre 2018 Descarregar 
30/07/2018 Informació financera 1r semestre 2018 Descarregar 
30/07/2018 Acord Complementari a la Cinquena Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra, SA Descarregar 
30/07/2018 Nota de premsa resultats 1r semestre 2018 Descarregar 
20/07/2018 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar 
10/07/2018 Contracte de liquiditat Descarregar 
09/07/2018 Inicio de la cotización de las nuevas acciones de Fluidra, S.A. Descarregar 
06/07/2018 Admissió a negociació de noves accions de Fluidra, S.A. Descarregar 
02/07/2018 Composició del Consell d’Administració Descarregar 
02/07/2018 Inscripció de l’escriptura de fusió al Registre Mercantil de Barcelona Descarregar 
29/06/2018 Aprovació del programa de pagarés Descarregar 
27/06/2018 Autorització de la Comissió Europea en relació amb la Fusión entre Fluidra i el grupo Zodiac Descarregar 
27/05/2018 Nota de Premsa Junta General Ordinària de Fluidra Descarregar 
27/06/2018 Acords adoptats per la Junta General Ordinària de Fluidra, S.A. Descarregar 
25/05/2018 Convocatòria Junta General Ordinària 2018 Descarregar 
25/05/2018 Propostes d’acords a sotmetre a la Junta General Ordinària Descarregar 
23/05/2018 Subrogació de Piumoc Inversions SAU i Dispur Pool SLU en el Conveni de Sindicació i en l’Acord d’Accionistes de Fluidra SA Descarregar 
23/05/2018 Informe anual sobre la política de retribucions 2017 – Actualizació Descarregar 
26/04/2018 Nota de premsa Resultats 1r Trimestre 2018 Descarregar 
26/04/2018 Resultats 1r Trimestre 2018 Descarregar 
26/04/2018 Modificació de la Cinquena Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra Descarregar 
17/04/2018 Convocatòria de presentació de resultats del Primer Trimestre 2018 Descarregar 
16/04/2018 Contracte de liquiditat – Rectificaciu Descarregar 
10/04/2018 Contracte de liquiditat Descarregar 
28/02/2018 Sindicación refinanciación deuda Fluidra Descarregar 
28/02/2018 Aprovació de la fusió per Zodiac HoldCo Descarregar 
28/02/2018 Informe de Govern Corporatiu 2017 Descarregar 
28/02/2018 Informe anual sobre la política de retribucions 2017 Descarregar 
28/02/2018 Nota de Premsa Resultats Exercici 2017 – versió castellana Descarregar 
28/02/2018 Resultats Exercici 2017 Descarregar 
20/02/2018 Nota de Premsa Junta General Extraordinària de Fluidra Descarregar 
20/02/2018 Acords adoptats per la Junta General Extraordinària de Fluidra, S.A. Descarregar 
20/02/2018 Declaració Pre-tancament sobre l’Evolució del Negoci (Pre-close Trading Statement) corresponent a l’exercici anual 2017 Descarregar 
19/02/2018 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar 
15/02/2018 Calificacions creditícies preliminars de Fluidra Descarregar 
15/02/2018 Refinançament Fluidra – Presentació a Prestadors Descarregar 
27/01/2018 Estats financers consolidats a 30 de setembre de 2017 i opinió de l’auditor de Zodiac Pool Solutions S.à r.l. Descarregar 
26/01/2018 Informació financera consolidada pro-forma de Fluidra i Zodiac a 30 Juny 2017 Descarregar 
18/01/2018 Renúncia del Conseller DISPUR, S.L. Descarregar
18/01/2018 Text íntegre de les propostes d’acords a sotmetre a la Junta General Extraordinària Descarregar
18/01/2018 Convocatòria Junta General Extraordinària d’Accionistes Descarregar
10/01/2018 Contracte de liquiditat Descarregar
30/11/2017 Aclaracions al Projecte Comú de Fusió Descarregar
06/11/2017 Presentació II Investor’s Day (versió anglesa) Descarregar
03/11/2017 Convocatòria II Investor’s Day de Fluidra Descarregar
03/11/2017 Cinquena Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra Descarregar
03/11/2017 Acord de Socis entre accionistes actuals de Fluidra i Rhone Descarregar
03/11/2017 Nota de premsa acord de Fusió Descarregar
03/11/2017 Acord d’inversió entre Fluidra y Zodiac – Fusió transfronterera Descarregar
30/10/2017 Informació financera 3r trimestre 2017 Descarregar
30/10/2017 Nota de premsa resultats 3r trimestre 2017 Descarregar
10/10/2017 Contracte de liquiditat – Complement Descarregar
10/10/2017 Contracte de liquiditat Descarregar
29/09/2017 Pagament del dividend – Octubre 2017 Descarregar
28/07/2017 Nota de premsa resultats 1º semestre 2017 Descarregar
28/07/2017 Informació financera 1º semestre 2017 Descarregar
27/07/2017 Pactes parasocials o que suposen canvi de control Descarregar
18/07/2017 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar
14/07/2017 Composició del Consell d’Administració Descarregar
14/07/2017 Addedum Suscripcion nou contracte de liquiditat Descarregar
11/07/2017 Subscripció nou contracte de liquiditat Descarregar
11/07/2017 Terminació contracte de liquiditat Descarregar
29/06/2017 Emissions de renda fixa Descarregar
28/06/2017 Contractes de liquiditat i contrapartida Descarregar
09/05/2017 Presentació Roadshow maig 2017 Descarregar
03/05/2017 Composició d’altres òrgans de gestió i control Descarregar
03/05/2017 Adopció d’acords Junta General d’Accionistes 2017 Descarregar
03/05/2017 Nota de premsa – Junta General d’Accionistes 2017 Descarregar
28/04/2017 Informació financera 1r trimestre 2017 Descarregar
28/04/2017 Nota de premsa resultats 1º trimestre 2017 Descarregar
18/04/2017 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar
03/03/2017 BIDSA desinversió Descarregar
28/02/2017 RS Resultats 2016, Londres, Zuric, Ginebra y Brussel·les Descarregar
27/02/2017 Nota de premsa Resultats 2016 Descarregar
27/02/2017 Resultats 2016 Descarregar
20/02/2017 Convocatòria de presentació de resultats 2016 Descarregar
02/02/2017 Segon Earn Out Aquatron Inc, Aqua Products Inc i Aquatron Robotic System Ltd Descarregar
29/12/2016 Contracte de Liquiditat Descarregar
27/10/2016 Nota de premsa resultats 3º trimestre 2016 Descarregar
27/10/2016 Resultats 3º trimestre 2016 Descarregar
17/10/2016 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar
30/09/2016 Pagament del dividend – Octubre 2016 Descarregar
27/09/2016 Finalització Programa Recompra i Represa del Contracte de Liquiditat Descarregar
27/09/2016 Autocartera del dia 19/09/2016 al 26/09/2016 Descarregar
19/09/2016 Autocartera del dia 12/09/2016 al 16/09/2016 Descarregar
12/09/2016 Autocartera del dia 02/09/2016 al 09/09/2016 Descarregar
06/09/2016 Autocartera del dia 26/08/2016 al 01/09/2016 Descarregar
29/08/2016 Autocartera del dia 19/08/2016 al 25/08/2016 Descarregar
19/08/2016 Autocartera del dia 12/08/2016 al 18/08/2016 Descarregar
12/08/2016 Autocartera del dia 08/08/2016 al 11/08/2016 Descarregar
09/08/2016 Autocartera del dia 01/08/2016 al 05/08/2016 Descarregar
02/08/2016 Autocartera del dia 25/07/2016 al 29/07/2016 Descarregar
29/07/2016 Nota de premsa resultats 1er semestre 2016 Descarregar
29/07/2016 Resultats 1er semestre 2016 Descarregar
28/07/2016 Reglament Intern de Conducta Descarregar
28/07/2016 Pròrroga programa recompra (fins el 30 de novembre 2016) Descarregar
25/07/2016 Autocartera del dia 18/07/2016 al 22/07/2016 Descarregar
21/07/2016 Adquisició del 70% del capital social de la societat holandesa SIBO B.V. (“SIBO”) Descarregar
18/07/2016 Autocartera del dia 11/07/2016 al 15/07/2016 Descarregar
18/07/2016 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar
12/07/2016 Autocartera del dia 04/07/2016 al 08/07/2016 (Complement) Descarregar
11/07/2016 Autocartera del dia 04/07/2016 al 08/07/2016 Descarregar
04/07/2016 Autocartera del dia 27/06/2016 al 01/07/2016 Descarregar
27/06/2016 Autocartera del dia 20/06/2016 al 24/06/2016 Descarregar
20/06/2016 Autocartera del dia 13/06/2016 al 17/06/2016 Descarregar
13/06/2016 Autocartera del dia 06/06/2016 al 10/06/2016 Descarregar
06/06/2016 Autocartera del dia 30/05/2016 al 03/06/2016 Descarregar
30/05/2016 Autocartera del dia 23/05/2016 al 27/05/2016 Descarregar
23/05/2016 Autocartera del dia 17/05/2016 al 20/05/2016 Descarregar
17/05/2016 Autocartera del dia 09/05/2016 al 16/05/2016 Descarregar
09/05/2016 Autocartera del dia 02/05/2016 al 06/05/2016 Descarregar
03/05/2016 Adopció d’acords Junta General d’Accionistes 2016 Descarregar
03/05/2016 Nota de premsa – Junta General d’Accionistes 2016 Descarregar
02/05/2016 Autocartera del dia 25/04/2016 al 29/04/2016 Descarregar
28/04/2016 Nota de premsa Presentació de Resultats 1er Trimestre 2016 Descarregar
28/04/2016 Presentació de Resultats 1er Trimestre 2016 Descarregar
25/04/2016 Autocartera del dia 18/04/2016 al 22/04/2016 Descarregar
19/04/2016 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar
18/04/2016 Autocartera del dia 11/04/2016 al 15/04/2016 Descarregar
15/04/2016 Complement de la Proposta d’Acords de la Junta 2016 Descarregar
11/04/2016 Autocartera del dia 04/04/2016 al 08/04/2016 Descarregar
04/04/2016 Autocartera del dia 29/03/2016 al 01/04/2016 Descarregar
01/04/2016 Ampliació del número d’accions del programa de recompra Descarregar
01/04/2016 Informe relatiu a la política de remuneracions del consell d’administració de la Societat Descarregar
01/04/2016 Informe financer anual Descarregar
01/04/2016 Informe Anual de Govern Corporatiu Descarregar
01/04/2016 Informe Anual de la Comissió d’Auditoria Descarregar
01/04/2016 Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers Descarregar
01/04/2016 Informe justificatiu del consell d’administració sobre la proposta de ratificació i nomenament de Dispur, S.L. com a conseller Descarregar
01/04/2016 Informe justificatiu de la modificació de l’article 38 dels estatuts socials proposada Descarregar
01/04/2016 Convocatòria de la Junta General Ordinària d’Accionistes Descarregar
01/04/2016 Propostes d’acords a sotmetre a la Junta General Oridnaria d’Accionistes Descarregar
29/03/2016 Autocartera del dia 21/03/2016 al 24/03/2016 Descarregar
21/03/2016 Autocartera del dia 14/03/2016 al 18/03/2016 Descarregar
14/03/2016 Autocartera del dia 07/03/2016 al 11/03/2016 Descarregar
09/03/2016 Nou Reglament del Consell Descarregar
07/03/2016 Autocartera del 29/02 al 04/03 Descarregar
01/03/2016 Pròrroga del programa de recompra Descarregar
29/02/2016 Autocartera del dia 22/02/2016 al 26/02/2016 Descarregar
29/02/2016 Nota de prensa de resultats del segon semestre Descarregar
29/02/2016 Resultats segon semestre Descarregar
23/02/2016 Autocartera del dia 15/02/2016 al 19/02/2016 Descarregar
23/02/2016 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar
15/02/2016 Autocartera del dia 08/02/2016 al 12/02/2016 Descarregar
08/02/2016 Autocartera del dia 01/02/2016 al 05/02/2016 Descarregar
01/02/2016 Autocartera del día 25/01/2015 al 29/01/2015 Descarregar
25/01/2016 Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera (Período entre el 18 de gener de 2016 i el 22 de gener de 2016) Descarregar
25/01/2016 Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera (Període entre el 18 de gener de 2016 i el 22 de gener de 2016) Descarregar
21/01/2016 Composició del Consell d’Administració: Nomenament nou membre del Consell d’Administració Descarregar
18/01/2016 Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera (del 11/01 al 15/01) Descarregar
12/01/2016 Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera (del 01/01 al 08/01) Descarregar
05/01/2016 Autocartera del dia 24/12/2015 al 31/12/2015 Descarregar
21/12/2015 Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera (del 14/12 al 18/12) Descarregar
14/12/2015 Programes de recompra de accions, estabilització i autocartera (del 04/12 al 11/12) Descarregar
04/12/2015 Programes de recompra de accions, estabilització i autocartera (del 27/11 al 03/12) Descarregar
04/12/2015 Remisió de certificats segons requeriment Descarregar
04/12/2015 Formulari per a la difusió de l’Estat membre d’orígen Descarregar
02/12/2015 Relleu a la presidència de Fluidra Descarregar
27/11/2015 Suspensió contracte de liquiditat Descarregar
18/11/2015 Actualització Pla Estratègic 2018 Descarregar
18/11/2015 Presentació Road Show – Novembre 2015 Descarregar
18/11/2015 Resum del Pla Estratègic 2018 Descarregar
17/11/2015 Nota de premsa del Pla Estratègic 2018 Descarregar
17/11/2015 Pla Estratègic de Fluidra 2018 Descarregar
29/10/2015 Nota de premsa de Presentació de Resultats 3er Trimestre 2015 Descarregar
29/10/2015 Presentació de Resultats 3er Trimestre 2015 Descarregar
19/10/2015 Contracte de liquiditat Descarregar
19/10/2015 Convocatòria Presentació de Resultats 3er Trimestre 2015 Descarregar
07/10/2015 Primer Investor Day de Fluidra – 17 de novembre Descarregar
30/09/2015 Modificació del pacte de sindicació Descarregar
30/09/2015 Pagament del dividend – Octubre 2015 Descarregar
31/07/2015 Nota de premsa Presentació de Resultats 1er Semestre 2015 Descarregar
31/07/2015 Presentació de Resultats 1er Semestre 2015 Descarregar
31/07/2015 Adquisició de WaterLinx Descarregar
30/07/2015 Renovació pacte de sindicació Descarregar
20/07/2015 Contracte de liquiditat Descarregar
15/07/2015 Convocatòria presentació de resultats 1er semestre 2015 Descarregar
27/05/2015 Presentació Forum Med Cap 2015 (Anglès) Descarregar
05/05/2015 Adopció d’acords de la Junta General d’Accionistes 2015 Descarregar
30/04/2015 Nota de premsa de Presentació de Resultats Descarregar
30/04/2015 Presentació de Resultats 1er Trimestre 2015 Descarregar
23/04/2015 Convocatòria presentació de resultats 1er Trimestre 2015 Descarregar
17/04/2015 Contracte de Liquiditat Descarregar
30/03/2015 Informe justificatiu sobre la proposta de nomenament del conseller independent Descarregar
30/03/2015 Informe justificatiu sobre la proposta de ratificació i nomenament del Sr. Gabriel López Escobar com a conseller independent Descarregar
30/03/2015 Informe justificatiu sobre la modificació dels estatuts Descarregar
30/03/2015 Informe del consell sobre la modificació del reglament de la JGA de la societat Descarregar
30/03/2015 Propostes d’acords per la Junta General d’Accionistes 2015 Descarregar
30/03/2015 Convocatòria Junta General d’Accionistes 2015 Descarregar
30/03/2015 Informe anual de Govern Corporatiu Descarregar
30/03/2015 Informe anual de retribucions dels Consellers Descarregar
27/03/2015 Proposta del Consell d’Administració de distribució de dividends Descarregar
09/03/2015 Actualització de la presentació a Inversors i Analistes amb dades del tancament 2014 Descarregar
26/02/2015 Nota de premsa de Presentació de Resultats 2n Semestre 2014 Descarregar
26/02/2015 Presentació de Resultats 2n Semestre 2014 Descarregar
25/02/2015 Subscripció de contracte de finançament Descarregar
18/02/2015 Anunci de la conferència telefònica de presentació de resultats 2n semestre 2014 Descarregar
20/01/2015 Contracte de liquiditat Descarregar
26/11/2014 Contracte de liquiditat (del 23/08/2013 al 22/11/2013) Descarregar
22/11/2014 Nomenament de comitès Descarregar
13/11/2014 Road Show Internacional – Novembre 2014 Descarregar
07/11/2014 Convocatòria de Resultats 3er Trimestre 2011 Descarregar
05/11/2014 Nota de premsa – Presentació de resultats 3er Trimestre 2014 Descarregar
05/11/2014 Presentació de resultats 3er trimestre 2014 Descarregar
31/10/2014 Nota de premsa – Gabriel López, nou conseller de Fluidra Descarregar
31/10/2014 Dimissió del Conseller D. Kam Son Leong i nomenament per cooptació del Conseller Gabriel López Escobar Descarregar
29/10/2014 Anunci de la conferència telefònica de presentació de resultats del 3er trimestre Descarregar
20/10/2014 Contracte de liquiditat Descarregar
29/08/2014 Nota de premsa de Presentació de Resultats 1er Semestre 2014 Descarregar
29/08/2014 Presentació de Resultats 1er Semestre 2014 Descarregar
30/07/2014 Convocatòria Presentació de Resultats 1er Semestre 2014 Descarregar
16/07/2014 Contracte de liquiditat Descarregar
14/07/2014 Contracte de liquiditat i contrapartida Descarregar
27/06/2014 Complement Fet Rellevant Irrigaronne Descarregar
26/06/2014 Fluidra ven la seva filial francesa de reg Descarregar
06/06/2014 Reglament Consell d’Administració 2014 Descarregar
04/06/2014 Adopció d’acords de la Junta General d’Accionistes 2014 Descarregar
27/05/2014 Presentació de Fluidra al Forum Med Cap 2014 Descarregar
22/05/2014 Contracte de liquiditat Descarregar
07/05/2014 Nota de premsa Resultats 1er Trimestre 2014 Descarregar
07/05/2014 Presentació de Resultats 1er Trimestre 2014 Descarregar
30/04/2014 Informe d’Administradors: Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries de la Junta General Descarregar
30/04/2014 Proposta d’acords de la Junta General Descarregar
30/04/2014 Convocatòria Junta General d’Accionistes 2014 Descarregar
30/04/2014 Informe Anual de Govern Corporatiu 2013 Descarregar
29/04/2014 Convocatòria Presentació de Resultats 1er Trimestre 2014 Descarregar
21/03/2014 Contracte de liquiditat Descarregar
21/03/2014 Contracte de liquiditat – Correcció Descarregar
21/03/2014 Contracte de liquiditat Descarregar
04/03/2014 RS International Resultats 2013 Descarregar
27/02/2014 Presentació de Resultats 2013 Descarregar
27/02/2014 Nota de premsa Presentació de Resultats 2013 Descarregar
20/02/2014 Convocatòria de Presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar
26/11/2013 Contracte de liquiditat (del 23/08/2013 al 22/11/2013) Descarregar
13/11/2013 Nota de premsa Presentació de resultats 3r Trimestre 2013 Descarregar
13/11/2013 Presentació de Resultats 3er Trimestre 2013 Descarregar
06/11/2013 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar
15/10/2013 Dimissió de Caja Navarra del Consell Descarregar
02/10/2013 Pagament del dividend – Octubre 2013 Descarregar
12/09/2013 Road Show Presentació de Resultats 1r Semestre 2013 Descarregar
29/08/2013 Nota de Premsa Resultats 1er Semestre 2013 Descarregar
29/08/2013 Resultats 1er Semestre 2013 Descarregar
28/08/2013 Contracte liquiditat període del 23/05/2013 al 22/08/2013 Descarregar
26/07/2013 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals (versió castellana) Descarregar
05/06/2013 Adopció Acords Junta General 2013 Descarregar
03/06/2013 Subscripció de contracte de liquiditat Descarregar
29/05/2013 Contracte de liquiditat 9è Trimestre Descarregar
29/05/2013 Presentació Fòrum Med Cap 2013 Descarregar
08/05/2013 Presentació de resultats 1er Trimestre 2013 Descarregar
03/05/2013 Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries de la Junta General Descarregar
03/05/2013 Proposta d’acords de la Junta General Descarregar
03/05/2013 Convocatòria de la Junta d’Accionistes 2013 Descarregar
30/04/2013 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar
26/04/2013 Informe de Govern Corporatiu 2012 Descarregar
26/04/2013 Reglament del Consell d’Administració de Fluidra 2013 Descarregar
21/03/2013 Acord de distribució dividend 2013 Descarregar
28/02/2013 Presentació de Resultats 2012 Descarregar
25/02/2013 Contracte de Liquiditat 8è Trimestre Descarregar
20/02/2013 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar
21/12/2012 Segon Earn Out Adquisició Grup Aqua Descarregar
23/11/2012 Contracte de Liquiditat 7è Trimestre Descarregar
12/11/2012 Presentació de Resultats Tercer Trimestre 2012 Descarregar
12/11/2012 Nota de Premsa Presentació de Resultats Tercer Trimestre 2012 Descarregar
05/11/2012 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar
04/10/2012 Pagament dividend Octubre 2012 Descarregar
21/09/2012 Pagament primer Earn Out Adquisició Grup Aqua Descarregar
31/08/2012 Presentació de Resultats Primer Semestre 2012 Descarregar
31/08/2012 Nota de Premsa Presentació de Resultats Primer Semestre 2012 Descarregar
27/08/2012 Contracte de Liquiditat 6è Trimestre Descarregar
30/07/2012 Fluidra subscriu un contracte de finançament Descarregar
25/07/2012 Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals Descarregar
12/06/2012 La societat Aniol S.L. nomenada consellera de Fluidra Descarregar
06/06/2012 Acords Aprovats Junta General d’Accionistes 2012 Descarregar
25/05/2012 Contracte de liquiditat Descarregar
09/05/2012 Presentació de resultats 1er Trimestre 2012 Descarregar
04/05/2012 Reglament del Consell d’Administració Descarregar
04/05/2012 Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries del reglament de la Junta Descarregar
04/05/2012 Informe Política de Retribucions Fluidra 2011 Descarregar
04/05/2012 Proposta d’Acords de la Junta General 2012 Descarregar
04/05/2012 Convocatòria de la Junta Ordinària d’Accionistes 2012 Descarregar
27/04/2012 Informe de Govern Corporatiu Fluidra 2011 Descarregar
27/04/2012 Convocatòria de presentació de resultats a analistes i inversors Descarregar
26/03/2012 Proposta de Distribució Dividends 2012 Descarregar
12/03/2012 Presentació Road Show, Març 2012 Descarregar
29/02/2012 Resultats 2011 Descarregar
28/02/2012 Contracte de liquiditat Descarregar
20/02/2012 Convocatòria de presentació de resultats a analistes e inversors Descarregar
24/11/2011 Contracte de Liquiditat – Tercer Trimestre Descarregar
22/11/2011 Nomenament de comitès Descarregar
11/11/2011 Resultats 3er Trimestre 2011 Descarregar
07/11/2011 Convocatòria Resultats 3er Trimestre 2011 Descarregar
07/10/2011 Pagament dividend 7 d’octubre 2011 Descarregar
31/08/2011 Presentació de Resultats primer semestre 2011 Descarregar
29/08/2011 Contracte de Liquiditat – Segon Trimestre Descarregar
29/06/2011 Data de pagament de Dividend 2011 Descarregar
08/06/2011 Acords Aprovats Junta General d’Accionistes 2011 Descarregar
24/05/2011 Contractes de liquiditat i contrapartida Descarregar
12/05/2011 Presentació de Resultats 1er Trimestre 2011 Descarregar
05/05/2011 Proposta de text refundit del Reglament de la Junta General Descarregar
05/05/2011 Proposta de text refundit del Reglament del Consell d’Administració Descarregar
05/05/2011 Proposta de text refundit dels Estatuts de Fluidra Descarregar
05/05/2011 Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries i del reglament de la Junta Descarregar
05/05/2011 Informe de Política de Retribucions Fluidra 2010 Descarregar
05/05/2011 Informe explicatiu dels aspectes continguts en l’Art. 116 bis LMV Descarregar
05/05/2011 Informe Anual del Comitè d’Auditoria 2010 Descarregar
05/05/2011 Proposta d’acords de la Junta General Descarregar
05/05/2011 Convocatòria de la Junta Ordinària d’Accionistes 2011 Descarregar
04/05/2011 Convocatòria Presentació de Resultats 1er Trimestre 2011 Descarregar
29/04/2011 Informe Anual de Govern Corporatiu Descarregar
29/04/2011 Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats 2010 Descarregar
29/04/2011 Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals 2010 Descarregar
29/03/2011 Proposta de pagament dels dividends 2011 Descarregar
17/03/2011 Acord de compra d’Aquatron i Aquaproducts: tancament de l’operació Descarregar
25/02/2011 Presentació de Resultats 2010 Descarregar
21/02/2011 Contracte de Liquiditat Descarregar
14/02/2011 Acord de compra d’Aquatron i Aqua Products Descarregar
02/12/2010 Modificació i ampliació del Pact de Sindicació Descarregar
05/11/2010 Presentació de Resultats Tercer Trimestre 2010 Descarregar
07/10/2010 Pagament de Dividend Descarregar
27/08/2010 Presentació de Resultats primer semestre 2010 Descarregar
02/06/2010 Adopció d’Acords Junta General d’Accionistes 2010 Descarregar
14/05/2010 Resultats Primer Trimestre 2010 Descarregar
26/02/2010 Anunci Pagament Dividend Febrer 2010 Descarregar
26/02/2010 Presentació de Resultats Segon Semestre 2009 Descarregar
16/11/2009 Presentació de Resultats Tercer Trimestre 2009 Descarregar
08/10/2009 Pagament del dividendo Descarregar
28/08/2009 Presentació de Resultats 1er Semestre 2009 Descarregar
03/07/2009 Nomenament nou conseller Descarregar
05/06/2009 Participació Grup Corporatiu Caja de Ahorros de Navarra Descarregar
05/06/2009 Adopció d’acords Junta d’Accionistes Descarregar
04/06/2009 Venta d’autocartera Descarregar
18/05/2009 Complement Proposta d’Acords de la Junta General 2009 Descarregar
18/05/2009 Complement Convocatòria Junta Ordinària d’Accionistes 2009 Descarregar
13/05/2009 Presentació de resultats 1er Trimestre 2009 Descarregar
30/04/2009 Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals 2008 Descarregar
30/04/2009 Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats 2008 Descarregar
30/04/2009 Informe Política de Retribucions 2008 Descarregar
30/04/2009 Convocatòria de la Junta Ordinària d’Accionistes 2009 Descarregar
30/04/2009 Informe explicatiu aspectes continguts art. 116bis LMV Descarregar
30/04/2009 Proposta d’acords de la Junta Ordinària d’Accionistes 09 Descarregar
30/04/2009 Informe de Govern Corporatiu 2008 Descarregar
30/04/2009 Informe d’Administradors (Punts Setè i onzè de l’Ordre del Dia) Descarregar
27/02/2009 Presentació de Resultats 2n Semestre 2008 Descarregar
14/11/2008 Presentació de Resultats 3er Trimestre 2008 Descarregar
29/08/2008 Presentació de Resultats 1er Semestre 2008 Descarregar
30/05/2008 Acords aprovats a la Junta General d’Accionistes 2008 Descarregar
14/05/2008 Presentació de Resultats 1er Trimestre 2008 Descarregar
24/04/2008 Proposta d’acords de la Junta Ordinària de Fluidra 2008 Descarregar
24/04/2008 Informe Política Retribucions Fluidra 2007 Descarregar
24/04/2008 Presentació de Resultats 1er Trimestre 2008 Descarregar
24/04/2008 Convocatòria Junta General ordinària de Fluidra Descarregar
11/04/2008 Informe explicatiu aspectes continguts art. 116 bis LMV. Descarregar
09/04/2008 Informe de Govern Corporatiu Fluidra Descarregar
02/01/2008 Pacte parasocial de la societat Descarregar
07/12/2007 Finalització del període d’estabilizació Descarregar
03/12/2007 Exercici de l’opció de subscripció (green shoe) Descarregar
23/11/2007 Presentació resultats tercer trimestre 2007 Descarregar
30/10/2007 Fixació dels preus de l’Oferta Descarregar
23/10/2007 Fixació preu màxim minorista de l’Oferta Descarregar

 

Data Títol
04/09/2018Presentation of Company RoadshowsDescarregar
06/07/2018Admissió a negociació de noves accions de Fluidra, S.A.Descarregar
15/02/2018Refinançament Fluidra – Presentació a PrestadorsDescarregar
30/10/2017Informació financera 3r trimestre 2017Descarregar
10/10/2017Contracte de liquiditat – ComplementDescarregar
10/10/2017Contracte de liquiditatDescarregar
29/09/2017Pagament del dividend – Octubre 2017Descarregar
28/07/2017Informació financera 1º semestre 2017Descarregar
14/07/2017Addedum Suscripcion nou contracte de liquiditatDescarregar
03/05/2017Composició d'altres òrgans de gestió i controlDescarregar
03/05/2017Nota de premsa – Junta General d’Accionistes 2017Descarregar
28/04/2017Informació financera 1r trimestre 2017Descarregar
03/03/2017BIDSA desinversióDescarregar
28/02/2017RS Resultats 2016, Londres, Zuric, Ginebra y Brussel·lesDescarregar
27/02/2017Nota de premsa Resultats 2016Descarregar
27/02/2017Resultats 2016Descarregar
02/02/2017Segon Earn Out Aquatron Inc, Aqua Products Inc i Aquatron Robotic System LtdDescarregar
29/12/2016Contracte de LiquiditatDescarregar
30/09/2016Pagament del dividend – Octubre 2016Descarregar
12/08/2016Autocartera del dia 08/08/2016 al 11/08/2016Descarregar
09/08/2016Autocartera del dia 01/08/2016 al 05/08/2016Descarregar
25/07/2016Autocartera del dia 18/07/2016 al 22/07/2016Descarregar
18/07/2016Autocartera del dia 11/07/2016 al 15/07/2016Descarregar
04/07/2016Autocartera del dia 27/06/2016 al 01/07/2016Descarregar
02/05/2016Autocartera del dia 25/04/2016 al 29/04/2016Descarregar
04/04/2016Autocartera del dia 29/03/2016 al 01/04/2016Descarregar
21/03/2016Autocartera del dia 14/03/2016 al 18/03/2016Descarregar
14/03/2016Autocartera del dia 07/03/2016 al 11/03/2016Descarregar
01/02/2016Autocartera del día 25/01/2015 al 29/01/2015Descarregar
04/12/2015Remisió de certificats segons requerimentDescarregar
18/11/2015Actualització Pla Estratègic 2018Descarregar
18/11/2015Resum del Pla Estratègic 2018Descarregar
30/09/2015Modificació del pacte de sindicacióDescarregar
30/03/2015Informe justificatiu sobre la proposta de ratificació i nomenament del Sr. Gabriel López Escobar com a conseller independentDescarregar
30/03/2015Propostes d'acords per la Junta General d'Accionistes 2015Descarregar
20/01/2015Contracte de liquiditatDescarregar
26/11/2014Contracte de liquiditat (del 23/08/2013 al 22/11/2013)Descarregar
22/11/2014Nomenament de comitèsDescarregar
07/11/2014Convocatòria de Resultats 3er Trimestre 2011Descarregar
30/07/2014Convocatòria Presentació de Resultats 1er Semestre 2014Descarregar
14/07/2014Contracte de liquiditat i contrapartidaDescarregar
27/06/2014Complement Fet Rellevant IrrigaronneDescarregar
26/06/2014Fluidra ven la seva filial francesa de regDescarregar
06/06/2014Reglament Consell d'Administració 2014Descarregar
04/06/2014Adopció d'acords de la Junta General d'Accionistes 2014Descarregar
27/05/2014Presentació de Fluidra al Forum Med Cap 2014Descarregar
07/05/2014Nota de premsa Resultats 1er Trimestre 2014Descarregar
07/05/2014Presentació de Resultats 1er Trimestre 2014Descarregar
30/04/2014Informe d'Administradors: Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries de la Junta GeneralDescarregar
30/04/2014Proposta d'acords de la Junta GeneralDescarregar
30/04/2014Convocatòria Junta General d'Accionistes 2014Descarregar
30/04/2014Informe Anual de Govern Corporatiu 2013Descarregar
29/04/2014Convocatòria Presentació de Resultats 1er Trimestre 2014Descarregar
04/03/2014RS International Resultats 2013Descarregar
27/02/2014Presentació de Resultats 2013Descarregar
27/02/2014Nota de premsa Presentació de Resultats 2013Descarregar
20/02/2014Convocatòria de Presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
26/11/2013Contracte de liquiditat (del 23/08/2013 al 22/11/2013)Descarregar
13/11/2013Nota de premsa Presentació de resultats 3r Trimestre 2013Descarregar
13/11/2013Presentació de Resultats 3er Trimestre 2013Descarregar
06/11/2013Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
15/10/2013Dimissió de Caja Navarra del ConsellDescarregar
02/10/2013Pagament del dividend – Octubre 2013Descarregar
12/09/2013Road Show Presentació de Resultats 1r Semestre 2013Descarregar
29/08/2013Nota de Premsa Resultats 1er Semestre 2013Descarregar
29/08/2013Resultats 1er Semestre 2013Descarregar
28/08/2013Contracte liquiditat període del 23/05/2013 al 22/08/2013Descarregar
26/07/2013Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionals (versió castellana)Descarregar
05/06/2013Adopció Acords Junta General 2013Descarregar
03/06/2013Subscripció de contracte de liquiditatDescarregar
29/05/2013Contracte de liquiditat 9è TrimestreDescarregar
29/05/2013Presentació Fòrum Med Cap 2013Descarregar
08/05/2013Presentació de resultats 1er Trimestre 2013Descarregar
03/05/2013Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries de la Junta GeneralDescarregar
03/05/2013Proposta d'acords de la Junta GeneralDescarregar
03/05/2013Convocatòria de la Junta d'Accionistes 2013Descarregar
30/04/2013Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
26/04/2013Informe de Govern Corporatiu 2012Descarregar
26/04/2013Reglament del Consell d'Administració de Fluidra 2013Descarregar
21/03/2013Acord de distribució dividend 2013Descarregar
28/02/2013Presentació de Resultats 2012Descarregar
25/02/2013Contracte de Liquiditat 8è TrimestreDescarregar
20/02/2013Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
21/12/2012Segon Earn Out Adquisició Grup AquaDescarregar
23/11/2012Contracte de Liquiditat 7è TrimestreDescarregar
12/11/2012Presentació de Resultats Tercer Trimestre 2012Descarregar
12/11/2012Nota de Premsa Presentació de Resultats Tercer Trimestre 2012Descarregar
05/11/2012Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
04/10/2012Pagament dividend Octubre 2012Descarregar
21/09/2012Pagament primer Earn Out Adquisició Grup AquaDescarregar
31/08/2012Presentació de Resultats Primer Semestre 2012Descarregar
31/08/2012Nota de Premsa Presentació de Resultats Primer Semestre 2012Descarregar
27/08/2012Contracte de Liquiditat 6è TrimestreDescarregar
30/07/2012Fluidra subscriu un contracte de finançamentDescarregar
25/07/2012Convocatòria de presentació a analistes i inversors institucionalsDescarregar
12/06/2012La societat Aniol S.L. nomenada consellera de FluidraDescarregar
06/06/2012Acords Aprovats Junta General d'Accionistes 2012Descarregar
25/05/2012Contracte de liquiditatDescarregar
09/05/2012Presentació de resultats 1er Trimestre 2012Descarregar
04/05/2012Reglament del Consell d'AdministracióDescarregar
04/05/2012Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries del reglament de la JuntaDescarregar
04/05/2012Informe Política de Retribucions Fluidra 2011Descarregar
04/05/2012Proposta d'Acords de la Junta General 2012Descarregar
04/05/2012Convocatòria de la Junta Ordinària d'Accionistes 2012Descarregar
27/04/2012Informe de Govern Corporatiu Fluidra 2011Descarregar
27/04/2012Convocatòria de presentació de resultats a analistes i inversorsDescarregar
26/03/2012Proposta de Distribució Dividends 2012Descarregar
12/03/2012Presentació Road Show, Març 2012Descarregar
29/02/2012Resultats 2011Descarregar
28/02/2012Contracte de liquiditatDescarregar
20/02/2012Convocatòria de presentació de resultats a analistes e inversorsDescarregar
24/11/2011Contracte de Liquiditat – Tercer TrimestreDescarregar
22/11/2011Nomenament de comitèsDescarregar
11/11/2011Resultats 3er Trimestre 2011Descarregar
07/11/2011Convocatòria Resultats 3er Trimestre 2011Descarregar
07/10/2011Pagament dividend 7 d'octubre 2011Descarregar
31/08/2011Presentació de Resultats primer semestre 2011Descarregar
29/08/2011Contracte de Liquiditat – Segon TrimestreDescarregar
29/06/2011Data de pagament de Dividend 2011Descarregar
08/06/2011Acords Aprovats Junta General d'Accionistes 2011Descarregar
24/05/2011Contractes de liquiditat i contrapartidaDescarregar
12/05/2011Presentació de Resultats 1er Trimestre 2011Descarregar
05/05/2011Proposta de text refundit del Reglament de la Junta GeneralDescarregar
05/05/2011Proposta de text refundit del Reglament del Consell d'AdministracióDescarregar
05/05/2011Proposta de text refundit dels Estatuts de FluidraDescarregar
05/05/2011Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries i del reglament de la JuntaDescarregar
05/05/2011Informe de Política de Retribucions Fluidra 2010Descarregar
05/05/2011Informe explicatiu dels aspectes continguts en l'Art. 116 bis LMVDescarregar
05/05/2011Informe Anual del Comitè d'Auditoria 2010Descarregar
05/05/2011Proposta d'acords de la Junta GeneralDescarregar
05/05/2011Convocatòria de la Junta Ordinària d'Accionistes 2011Descarregar
04/05/2011Convocatòria Presentació de Resultats 1er Trimestre 2011Descarregar
29/04/2011Informe Anual de Govern CorporatiuDescarregar
29/04/2011Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats 2010Descarregar
29/04/2011Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals 2010Descarregar
29/03/2011Proposta de pagament dels dividends 2011Descarregar
17/03/2011Acord de compra d'Aquatron i Aquaproducts: tancament de l'operacióDescarregar
25/02/2011Presentació de Resultats 2010Descarregar
21/02/2011Contracte de LiquiditatDescarregar
14/02/2011Acord de compra d'Aquatron i Aqua ProductsDescarregar
02/12/2010Modificació i ampliació del Pact de SindicacióDescarregar
05/11/2010Presentació de Resultats Tercer Trimestre 2010Descarregar
07/10/2010Pagament de DividendDescarregar
27/08/2010Presentació de Resultats primer semestre 2010Descarregar
02/06/2010Adopció d'Acords Junta General d'Accionistes 2010Descarregar
14/05/2010Resultats Primer Trimestre 2010Descarregar
26/02/2010Anunci Pagament Dividend Febrer 2010Descarregar
26/02/2010Presentació de Resultats Segon Semestre 2009Descarregar
16/11/2009Presentació de Resultats Tercer Trimestre 2009Descarregar
08/10/2009Pagament del dividendoDescarregar
28/08/2009Presentació de Resultats 1er Semestre 2009Descarregar
03/07/2009Nomenament nou consellerDescarregar
05/06/2009Participació Grup Corporatiu Caja de Ahorros de NavarraDescarregar
05/06/2009Adopció d'acords Junta d'AccionistesDescarregar
04/06/2009Venta d'autocarteraDescarregar
18/05/2009Complement Proposta d'Acords de la Junta General 2009Descarregar
18/05/2009Complement Convocatòria Junta Ordinària d'Accionistes 2009Descarregar
13/05/2009Presentació de resultats 1er Trimestre 2009Descarregar
30/04/2009Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals 2008Descarregar
30/04/2009Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats 2008Descarregar
30/04/2009Informe Política de Retribucions 2008Descarregar
30/04/2009Convocatòria de la Junta Ordinària d'Accionistes 2009Descarregar
30/04/2009Informe explicatiu aspectes continguts art. 116bis LMVDescarregar
30/04/2009Proposta d'acords de la Junta Ordinària d'Accionistes 09Descarregar
30/04/2009Informe de Govern Corporatiu 2008Descarregar
30/04/2009Informe d'Administradors (Punts Setè i onzè de l'Ordre del Dia)Descarregar
27/02/2009Presentació de Resultats 2n Semestre 2008Descarregar
14/11/2008Presentació de Resultats 3er Trimestre 2008Descarregar
29/08/2008Presentació de Resultats 1er Semestre 2008Descarregar
30/05/2008Acords aprovats a la Junta General d'Accionistes 2008Descarregar
14/05/2008Presentació de Resultats 1er Trimestre 2008Descarregar
24/04/2008Convocatòria Junta General ordinària de FluidraDescarregar
24/04/2008Proposta d'acords de la Junta Ordinària de Fluidra 2008Descarregar
24/04/2008Informe Política Retribucions Fluidra 2007Descarregar
24/04/2008Presentació de Resultats 1er Trimestre 2008Descarregar
11/04/2008Informe explicatiu aspectes continguts art. 116 bis LMV.Descarregar
09/04/2008Informe de Govern Corporatiu FluidraDescarregar
02/01/2008Pacte parasocial de la societatDescarregar
07/12/2007Finalització del període d'estabilizacióDescarregar
03/12/2007Exercici de l'opció de subscripció (green shoe)Descarregar
23/11/2007Presentació resultats tercer trimestre 2007Descarregar
30/10/2007Fixació dels preus de l'OfertaDescarregar
23/10/2007Fixació preu màxim minorista de l'OfertaDescarregar