Fusió Fluidra-Zodiac

 

Projecte Comú de Fusió (29/30  Novembre 2017) Descarregar Arxiu
Informe del Consell d’Administració de Fluidra sobre el Projecte Comú de Fusió i la modificació d’estatuts socials (18 Desembre 2017) Descarregar Arxiu 
Informe de l’òrgan d’administració de Zodiac sobre el Projecte Comú de Fusió (15 Desembre 2017) Descarregar Arxiu 
Informe de l’expert independent sobre el Projecte Comú de Fusió (21 Desembre 2017) Descarregar Arxiu 
Comptes anuals (individuals i consolidades), informe de gestió i informe d’auditoria 2014 de Fluidra Descarregar Arxiu 
Comptes anuals (individuals i consolidades), informe de gestió i informe d’auditoria 2015 de Fluidra Descarregar Arxiu 
Comptes anuals (individuals i consolidades), informe de gestió i informe d’auditoria 2016 de Fluidra Descarregar Arxiu 
Comptes anuals (individuals i consolidades), informe de gestió i informe d’auditoria 2017 de Fluidra Descargar Archivo 
Comptes anuals consolidades a 30 de setembre de 2016 (incloent informació a 30 de setembre de 2015) i informe de l’auditor de la societat francesa Zodiac Pool Holding S.A. (traducció a l’anglès) Descarregar Arxiu 
Comptes anuals individuals 2016/2017 de Zodiac (versió anglesa) Descarregar Arxiu 
Balanç de fusió de Fluidra (30 Juny 2017) Descarregar Arxiu 
Balanç de fusió de Zodiac (30 Setembre 2017) (versió anglesa) Descarregar Arxiu 
Informació financera consolidada pro-forma de Fluidra i Zodiac a 30 Juny 2017 Descarregar Arxiu 
Estats financers intermedis resumits consolidats a 30 juny 2017 i opinió limitada de l’auditor de Zodiac Pool Solutions S.à r.l. (versió anglesa – opinió en francès i anglès) Descarregar Arxiu 
Estatuts socials actuals de Fluidra Descarregar Arxiu 
Estatuts socials actuals de Zodiac (versió anglesa) Descarregar Arxiu 
Proposta de nous estatuts socials de Fluidra Descarregar Arxiu 
Acord de socis entre els accionistes actuals de Fluidra i Zodiac (3 Novembre 2017) Descarregar Arxiu 
Cinquena novació del Conveni de Sindicació de Fluidra (3 Novembre 2017) Descarregar Arxiu 
Identitat dels membres de l’òrgan d’administració de Fluidra i Zodiac Descarregar Arxiu 
Identitat dels nous administradors de Fluidra que es proposa siguin nomenats Descarregar Arxiu 
Estats financers consolidats a 30 de setembre de 2017 i opinió de l’auditor de Zodiac Pool Solutions S.à r.l. (versió anglesa i opinió en francès) Descarregar Arxiu 
Informe descriptiu (“Narrative Report”) del període de dotze mesos tancat a 30 de setembre de 2017 de Zodiac Pool Solutions S.à r.l. (versió anglesa) Descarregar Arxiu 
Informe descriptiu (“Narrative Report”) del període de tres mesos (1T) tancat a 31 de desembre de 2017 de Zodiac Pool Solutions S.à r.l. (versió anglesa) Descarregar Arxiu 
Informe descriptiu (“Narrative Report”) del període de sis mesos (2T) tancat a 31 de març de 2018 de Zodiac Pool Solutions S.à r.l. (versió anglesa) Descarregar Arxiu 
La CNMV informa que en data 28 de juny de 2018 ha aprovat l’exenció de l’obligació de formular oferta pública d’adquisició d’accions de l’entitat Fluidra, S.A. sol·licitada per Piscine Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. Descarregar Arxiu 
Piscine Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. publica l’escrit de sol·licitud d’exención d’OPA sobre Fluidra, S.A. i la corresponent documentació complementària 1-3 Descarregar Arxiu 
Piscine Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. publica l’escrit de sol·licitud d’exención d’OPA sobre Fluidra, S.A. i la corresponent documentació complementària 2-3 Descarregar Arxiu 
Piscine Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. publica l’escrit de sol·licitud d’exención d’OPA sobre Fluidra, S.A. i la corresponent documentació complementària 3-3 Descarregar Arxiu