Memòria i comptes anuals auditats

 

Any Documents (versió castellana)
2017 Informe Integrat 2017 Descarregar Arxiu 
Comtes anuals i Informe de Gestió individuals i consolidats 2017 Descarregar Arxiu 
Informe de la Comissió d’Auditoria sobre la independència de l’auditor a l’exercici 2017 Descarregar Arxiu 
2016 Informe Integrat 2016 Descarregar Arxiu 
Comtes anuals i Informe de Gestió individuals i consolidats 2016 Descarregar Arxiu 
2015 Comtes anuals i Informe de Gestió individuals i consolidats 2015 Descarregar Arxiu 
Declaració de responsabilitat dels administradors Descarregar Arxiu 
2014 Comtes anuals i Informe de Gestió individuals i consolidats 2014 Descarregar Arxiu 
2013 Comptes anuals i Informe de Gestió 2013 Descarregar Arxiu 
  Comptes anuals i Informe de Gestió Consolidats 2013 Descarregar Arxiu 
2012 Comptes anuals i Informe de Gestió 2012 Descarregar Arxiu 
  Comptes anuals i Informe de Gestió Consolidats 2012 Descarregar Arxiu 
2011 Comptes anuals i Informe de Gestió individuals 2011 Descarregar Arxiu 
  Comptes anuals i Informe de Gestió Consolidats 2011 Descarregar Arxiu 
2010 Comptes anuals i Informe de Gestió individuals 2010 Descarregar Arxiu 
  Comptes anuals i Informe de Gestió Consolidats 2010 Descarregar Arxiu 
2009 Comptes anuals i Informe de Gestió individuals 2009 Descarregar Arxiu 
  Comptes anuals i Informe de Gestió Consolidats 2009 Descarregar Arxiu 
2008 Comptes anuals i Informe de Gestió individuals 2008 Descarregar Arxiu 
  Comptes anuals i Informe de Gestió Consolidats 2008 Descarregar Arxiu 
2007 Comptes anuals i Informe de Gestió individuals 2007 Descarregar Arxiu 
  Comptes anuals i Informe de Gestió Consolidats 2007 Descarregar Arxiu 
2006 Estats Financers consolidats NIIF 2006 Descarregar Arxiu 
  Comptes anuals consolidats 2006 Descarregar Arxiu 
  Informe de Gestió 2006 Descarregar Arxiu 
2005 Comptes anuals consolidats 2005 Descarregar Arxiu 
  Informe de Gestió 2005 Descarregar Arxiu 
2004 Comptes anuals consolidats 2004 Descarregar Arxiu 
Informe de Gestió 2004 Descarregar Arxiu