Dividends

El dividend satisfet en relació als resultats de l’últim exercici és el següent:

Any

Data de Pagament

Data ex-dividend

Concepte

Import Brut

Tipus

2016 Setembre de 2017 Setembre de 2017 Ordinari 0,135€/per acció Remuneració en efectiu
2015 7 Octubre de 2016 7 Octubre de 2016 Ordinari 0,090€/per acció Remuneració en efectiu
2014 2 Octubre de 2015 2 Octubre de 2015 Ordinari 0,059 €/per acció Remuneració en efectiu
2012 4 Octubre de 2013 4 Octubre de 2013 Ordinari 0,071 €/per acció Remuneració en efectiu
2011 5 Octubre de 2012 5 Octubre de 2012 Ordinari 0,071 €/per acció Remuneració en efectiu
2010 7 Octubre de 2011 7 Octubre de 2011 Ordinari 0,072 €/per acció Remuneració en efectiu
2009 8 Octubre de 2010 8 Octubre de 2010 Ordinari 0,071 €/per acció Remuneració en efectiu
2008 9 de Octubre 2009 9 de Octubre 2009 Ordinari 0,036 €/per acció Remuneració en efectiu
2007 10 de Juny de 2008 10 de Juny de 2008 Ordinari 0,090 €/per acció Remuneració en efectiu