Emissions

A continuació, pot descarregar-se una còpia del tríptic informatiu de l’Oferta Pública de Subscripcions registrat el dia 11 d’octubre de 2007 a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Tríptic Informatiu – versió castellana Descarregar Arxiu