OPA’s

No hi ha operacions d’OPA en curs ni operacions el resultat de les quals s’hagi pronunciat fa menys d’un any.