Junta 2015

Convocatòria
Convocatòria de la Junta Ordinaria d’Accionistes 2015 Descarregar arxiu
Textos íntegres de les propostes d’acords i documentació
Proposta d’acords de la Junta General  Descarregar arxiu 
Informe anual del Comitè d’Auditoria 2014 Descarregar arxiu 
Informe Política de Retribucions 2014 Descarregar arxiu
Propostes de la comissió de Retribucions de Fluidra relatives a la ratificació del Sr. Gabriel López Escobar com a conseller independent i al nomenament del Sr. Jorge Valentín Constans Fernández com a nou conseller independent Descarregar arxiu
Informe justificatiu del Consell d’Administració sobre la proposta de ratificació i nomenament del Sr. Gabriel López Escobar com a  conseller independent. Descarregar arxiu
Informe justificatiu del consell d’administració sobre la proposta de nomenament del conseller independent Descarregar arxiu
Informe formulat pel consell d’administració en relació a la modificació del Reglament de la Junta General d’Accionistes de la societat. Descarregar arxiu
Informe formulat pel consell d’administració en relació a la modificació dels estatuts socials de la societat. Descargar Archivo 
Reglament Consell d’Administració Descargar Archivo 
Delegacions de vot
Estatuts Art. 29 Descarregar arxiu
Reglament de la Junta General Art. 12 Descarregar arxiu 
Vot a distància
Estatuts Art. 31 Descarregar arxiu
Reglament de la Junta General Art. 24 Descarregar arxiu
Comptes anuals
Comptes anuals individuals i consolidats, i Informe de gestió 2014 Descarregar arxiu 
Informe Anual de Govern Corporatiu
Informe Anual de Govern Corporatiu 2014 Descarregar arxiu
Forum electrònic per a l’accionista
Link al forum electrònic per a l’accionista
Com arribar
Indicacions Descarregar arxiu
Veure Mapa Descarregar arxiu
Informació general sobre el desenvolupament de la Junta 2015
Acords aprovats Descarregar arxiu
Votacions Descarregar arxiu
Quorum definitiu Descarregar arxiu
Discurs del Conseller Delegat Descarregar arxiu