Junta 2008

 Junta General d’Accionistes
Estatuts Art 30 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 9 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art.22 Descarregar Arxiu
 Convocatòria
Convocatòria de la Junta Ordinària d’Accionistes 2008 Descarregar Arxiu
 Textos íntegres de les propostes d’acords i documentació
Proposta d’acords de la Junta General  Descarregar Arxiu
Informe anual del Comitè d’Auditoria 2007 Descarregar Arxiu
Informe explicatiu aspectes continguts art. 116 bis LMV Descarregar Arxiu
Informe Política Retribucions Fluidra 2007 Descarregar Arxiu
Informe Anual 2007 Descarregar Arxiu
Delegació de vot
Estatuts Art. 29 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 12 Descarregar Arxiu
Vot a distància
Estatuts Art. 31 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 24 Descarregar Arxiu
Comptes anuals 2007
Comptes anuals i Informe de Gestió 2007 Descarregar Arxiu
Comptes anuals i Informe de Gestió consolidats 2007 Descarregar Arxiu
 Informe Anual de Govern Corporatiu 2007
Informe Anual de Govern Corporatiu Descarregar Arxiu
 Reglament intern de Conducta
Reglament Intern de conducta en els mercats de Fluidra Descarregar Arxiu
 Com arribar
Indicacions Descarregar Arxiu
Veure Mapa Descarregar Arxiu
 Informació general sobre el desenvolupament de la Junta d’Accionistes
Acords aprovats Descarregar Arxiu
Quòrum definitiu Descarregar Arxiu
Discurs del President Descarregar Arxiu
Discurs del Conseller Delegat Descarregar Arxiu