Junta 2009

Junta General d’Accionistes
Estatuts Art 30 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 9 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art.22 Descarregar Arxiu
Convocatòria i ordre del dia
Convocatoria de la Junta Ordinaria de Accionistas 2009 Descarregar Arxiu
Complement de la Convocatòria de la Junta Ordinaria d’Accionistes 2009 Descarregar Arxiu
Complement de la Convocatòria de la Junta Ordinària d’Accionistes 2009 – bis Descarregar Arxiu
Textos íntegres de les propostes d’acords i documentació
Proposta d’acords de la Junta General  Descarregar Arxiu
Informe anual del Comitè d’Auditoria 2008 Descarregar Arxiu
Informe explicatiu aspectes continguts art. 116 bis LMV Descarregar Arxiu
Informe Política Retribucions Fluidra 2008 Descarregar Arxiu
Informe Administradors – Punts Setè i Onzè de l’Ordre del Dia Descarregar Arxiu
Delegacions de vot
Estatuts Art. 29 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 12 Descarregar Arxiu
Link per a efectuar el vot electrònic – Disponible a partir del 12 de Maig Descarregar Arxiu
Vot a distància
Estatuts Art. 31 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 24 Descarregar Arxiu
Link per a efectuar el vot electrònic – Disponible a partir del 12 de Maig Descarregar Arxiu
Comptes anuals 2008
Comptes anuals i Informe de Gestió 2008 Descarregar Arxiu
Comptes anuals i Informe de Gestió consolidats 2008 Descarregar Arxiu
Informe Anual de Govern Corporatiu 2008
Informe Anual de Govern Corporatiu Descarregar Arxiu
Reglament intern de Conducta
Reglament Intern de conducta en els mercats de Fluidra Descarregar Arxiu
Estatuts i Reglaments
Reglament del Consell d’Administració – Text refundit Descarregar Arxiu
Reglament Junta General d’Accionistes – Text refundit pendent d’aprovar per la Junta Descarregar Arxiu
Estatuts – Text refundit pendent d’aprovar per la Junta Descarregar Arxiu
Com arriba
Indicacions Descarregar Arxiu
Veure Mapa Descarregar Arxiu
Informació general sobre el desenvolupament de la Junta d’Accionistes
Acords aprovats Descarregar Arxiu
Quòrum definitiu Descarregar Arxiu
Discurs del Conseller Delegat Descarregar Arxiu