Junta 2011

Convocatòria i ordre del dia
Convocatòria de la Junta Ordinària d’Accionistes 2011 Descarregar Arxiu
Textos íntegres de les propostes d’acords i documentació
Proposta d’acords de la Junta General  Descarregar Arxiu
Informe anual del Comitè d’Auditoria 2010 Descarregar Arxiu
Informe explicatiu aspectes continguts art. 116 bis LMV Descarregar Arxiu
Informe Política Retribucions Fluidra 2010 Descarregar Arxiu
Informe Administradors: Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries i del reglament de la Junta Descarregar Arxiu
Proposta de text refundit dels Estatuts de Fluidra Descarregar Arxiu
Proposta de text refundit dels Estatuts de Fluidra – versió amb canvis marcats Descarregar Arxiu
Proposta de text refundit del Reglament del Consell d’Administració Descarregar Arxiu
Proposta de text refundit del Reglament del Consell d’Administració – versió amb canvis marcats Descarregar Arxiu
Proposta de text refundit del Reglament de la Junta General Descarregar Arxiu
Proposta de text refundit del Reglament de la Junta General – versió amb canvis marcats Descarregar Arxiu
Delegacions de vot
Estatuts Art. 29 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 12 Descarregar Arxiu
Vot a distància
Estatuts Art. 31 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 24 Descarregar Arxiu

 

Comptes anuals
Comptes anuals i Informe de Gestió 2010 Descarregar Arxiu
Comptes anuals i Informe de Gestió consolidats 2010 Descarregar Arxiu
Informe Anual de Govern Corporatiu
Informe Anual de Govern Corporatiu 2010 Descarregar Arxiu
Fòrum electrònic per a l’accionista
Link del fòrum electrònic per a l’accionista Descarregar Arxiu
Com arribar
Indicacions Descarregar Arxiu
Veure Mapa (Link a Google Maps) Descarregar Arxiu
Informació general sobre el desenvolupament de la Junta d’Accionistes
Acords aprovats Descarregar Arxiu
Quòrum definitiu Descarregar Arxiu
Discurs del Conseller Delegat Descarregar Arxiu