Junta 2012

Convocatòria i orden del dia
Convocatòria de la Junta Ordinària d’Accionistes 2012 Descarregar Arxiu
Textos íntegres de les propostes d’acords i documentació
Proposta d’acords de la Junta General  Descarregar Arxiu
Informe anual del Comitè d’Auditoria 2011 Descarregar Arxiu
Informe Política Retribucions Fluidra 2011 Descarregar Arxiu
Informe Administradors: Informe justificatiu de las propostes de modificacions estatutàrias i del reglament de la Junta Descarregar Arxiu
Reglament del Consell d’Administració Descarregar Arxiu
Delegacions de vot
Estatuts Art. 29 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 12 Descarregar Arxiu
Vot a distància
Estatuts Art. 31 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 24 Descarregar Arxiu
Comptes anuals
Comptes anuals i Informe de Gestió 2011 Descarregar Arxiu
Comptes anuals i Informe de Gestió consolidats 2011 Descarregar Arxiu
Informe Anual de Govern Corporatiu
Informe Anual de Govern Corporatiu 2011 Descarregar Arxiu
Fòrum electrònic per a l’accionista
Link del fòrum electrònic per a l’accionista Descarregar Arxiu
Com arribar
Indicacions Descarregar Arxiu
Veure Mapa (Link a Google Maps) Descarregar Arxiu
Informació general sobre el desenvolupament de la Junta d’Accionistes
Quòrum definitiu Descarregar Arxiu
Votacions Descarregar Arxiu
Discurs del Conseller Delegat Descarregar Arxiu