Pactes Parasocials

Els pactes parasocials vigents són els següents:
Acord de Socis entre accionistes actuals de Fluidra i Rhone (03/11/2017) Descarregar Arxiu
Cinquena Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra (3/11/2017) Descarregar Arxiu 
Quarta Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra (30/07/2017) Descarregar Arxiu 
Subderogacions del Conveni de Sindicació de Fluidra (21/12/2015) Descarregar Arxiu 
Acord complementari a la Tercera Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra (30/09/2015) Descarregar Arxiu 
Tercera Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra (30/07/2015) Descarregar Arxiu 
Segona Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra 2010  Descarregar Arxiu 
Primera Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra 2010 Descarregar Arxiu 
Conveni de Sindicació de Fluidra 2007  Descarregar Arxiu