Pactes Parasocials

Els pactes parasocials vigents són els següents:
Acord Complementari a la Cinquena Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra, SA (30/07/2018) Descarregar Arxiu
Subrogació de Piumoc Inversions SAU i Dispur Pool SLU en el Conveni de Sindicació i en l’Acord d’Accionistes de Fluidra SA (23/05/2018) Descarregar Arxiu
Modificació de la Cinquena Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra (26/04/2018) Descarregar Arxiu
Acord de Socis entre accionistes actuals de Fluidra i Rhone (03/11/2017) Descarregar Arxiu
Cinquena Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra (3/11/2017) Descarregar Arxiu 
Quarta Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra (30/07/2017) Descarregar Arxiu 
Subderogacions del Conveni de Sindicació de Fluidra (21/12/2015) Descarregar Arxiu 
Acord complementari a la Tercera Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra (30/09/2015) Descarregar Arxiu 
Tercera Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra (30/07/2015) Descarregar Arxiu 
Segona Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra 2010  Descarregar Arxiu 
Primera Novació del Conveni de Sindicació de Fluidra 2010 Descarregar Arxiu 
Conveni de Sindicació de Fluidra 2007  Descarregar Arxiu