Participacions Significatives i autocartera

Pot consultar les participacions significatives reportades a la CNMV a través d’aquest link: Link a CNMV.

La posició d’autocartera de Fluidra S.A. a dia 28 de setembre de 2018 és de 1.661.107 accions pròpies.