Participacions Significatives i autocartera

Pot consultar les participacions significatives reportades a la CNMV a través d’aquest link: Link a CNMV.

La posició d’autocartera de Fluidra S.A. a dia 29 de desembre de 2017 és de 1.639.238 accions pròpies.