Participacions Significatives i autocartera

Pot consultar les participacions significatives reportades a la CNMV a través d’aquest link: Link a CNMV.

La posició d’autocartera de Fluidra S.A. a dia 31 d’octubre de 2017 és de 1.654.738 accions pròpies.