Línies Estratègiques

Per avançar en el camí de la Responsabilitat Social Corporativa hem establert compromisos concrets d’actuació que impliquen a tota l’organització.

Apostem per 8 eixos estratègics aplicables a totes les esferes d’activitat de la companyia.

 

8 COMPROMISOS / EIXOS ESTRATÈGICS

 

A continuació, es detallen cada un dels eixos estratègics:

La Nostra conducta

Som conscients de la nostra responsabilitat d’assegurar el comportament ètic de tots els nostres col·laboradors i socis, sent els codis ètics i de conducta en els negocis la base instrumental per assegurar el comportament correcte de tota l’organització. Durant l’exercici 2008 es va aprovar el Codi Ètic de Fluidra, basat en els deu principis declarats en el Pacte Mundial de la ONU. Aquest document ha estat modificat recentment per adaptar-lo a la legislació vigent. A més, a Fluidra mantenim un fort compromís amb el bon govern de les empreses, sent aquest un eix essencial en el desenvolupament sostenible i en la responsabilitat corporativa.

El Nostre Medi ambient

Estem compromesos amb l’optimització dels recursos naturals que utilitzem en els processos productius i amb la potenciació de les energies alternatives com a base del desenvolupament sostenible.

Som conscients de la necessitat d’una gestió medi ambiental eficaç i per això hem implantat en els nostres centres productius els estàndards de certificació de qualitat i mediambient ISO9001, ISO014001 i EMAS.

La Nostra societat

Som conscients que produïm un impacte en l’entorn social i en les comunitats on es troben els nostres centres de treball i producció. Per això, col·laborem en el desenvolupament de projectes d’acció social, patrocini i solidaritat que ajuden a satisfer les necessitats humanes de caràcter social.

La Nostra gent

A Fluidra som conscients del nostre compromís amb els nostres treballadors i col·laboradors. Mantenir un equip humà motivat i compromès, que tingui veritables oportunitats per desenvolupar el seu potencial humà i professional és essencial per al desenvolupament de l’organització. Per això, a Fluidra comptem amb un equip de professionals de Recursos Humans, assignats a diferents àrees d’activitat, amb la finalitat d’implantar i adaptar les polítiques corporatives de RRHH.

La retribució equitativa entre homes i dones, la no discriminació, una estricta política en matèria de seguretat i salut, transparència i comunicació, integració de col·lectius amb el risc d’exclusió, conciliació de la vida familiar i laboral, són algunes de les matèries bàsiques en la gestió sostenible dels RRHH.

Els Nostres clients i proveïdors

Sabem que la relació de confiança amb els nostres clients i proveïdors és la base del nostre desenvolupament empresarial. Per a Fluidra és important que els seus grups d’interès estiguin alineats i comparteixin els seus valors i principis. En l’exercici 2011 Fluidra va aprovar el Codi del Proveïdor, emmarcat dins de la seva política corporativa de selecció de proveïdors. Aquest document estableix un compromís, declarant per les dos parts els compliment dels principis declarats en el Pacte Mundial de la ONU, considerant-lo un requisit imprescindible per al manteniment de futures i presents relacions comercials, i ha estat actualitzat el 2016.

Per altra banda, a Fluidra mantenim una política de beneficis comuns i relacions a llarg termini amb els proveïdors com a base de garantia de la qualitat dels nostres productes.

Els Nostres accionistes

A Fluidra basem la relació amb els nostres accionistes en els principis del bon govern amb tres criteris fonamentals: el comportament ètic, la participació i la tranparència. Els informes de Gestió i Comptes Anuals, i de Responsabilitat Social Corporativa conformen la base documental de la comunicació amb l’accionista.

La Nostra innovació

El I+D+i és la base de la nostra competitivitat. Utilitzar les tecnologies més netes i eficients possibles, i desenvolupar productes respectuosos basats en l’ús sostenible de l’aigua, configuren l’eix principal de la política d’innovació del grup.

Somos agua

L’aigua és la nostra raó de ser i, com a tal, el compromís amb el seu ús responsable és l’eix de qualsevol acció de Fluidra. L’estalvi, la reutilització i la reducció de costos, són les línies d’actuació i la base del desenvolupament dels productes del grup.