Àmbit aigua i Entorn

Fluidra participa activament per aconseguir els objectius del Mil·lenni i per això col·labora des de fa ja uns anys amb diferents projectes d’aigua i sanejament en el món. Darrera les iniciatives d’exercicis anteriors a Etiòpia, Ecuador, la Índia i Haití, el 2012 Fluidra ha col·laborat juntament amb UNICEF en un projecte d’ajuda al desenvolupament per a l’accés d’aigua potable i al sanejament a escoles de Mali.

En l’exercici vam col·laborar amb Bamba Project, en la construcció d’un pou per a l’abastament d’aigua potable al menjador social de Kabarnet, a Kènia.

D’aquesta manera, Fluidra contribueix a la reducció de la pobresa, donant suport a estratègies que ajuden al desenvolupament humà sostenible i a la millora de les condicions de vida de col·lectius necessitats.

L’aigua com a hàbitat

Fluidra col·labora amb la Fundació MAR i amb el CRAM que treballen per la conservació i millora de l’entorn marí i litorla, amb la finalitat de mantenir la seva biodiversitat.

logo-CRAM         Logo-FundacionMar

CWP – Catalan Water Partnership

El Clúster Català de l’Aigua (Catalan Water Partnership) presidit per Jaume Carol, Director General de Desenvolupament de Negoci de Fluidra, és un clúster estratègic en el que consultores, centres de coneixement, fabricants d’equips, enginyeries i altres entitats relacionades amb el cicle de l’aigua treballen junts per promoure col·laboracions a diferents nivells orientades a aconseguir, des d’un enfocament sostenible, solucions innovadores a les necessitats globals d’aigua de qualitat, en qualsevol part del món. Amb un enfocament innovador, més de 3.000 professionals qualificats, entre els quals més de 100 dedicats a I+D+i, actuen en més de 190 països.

LOGO