Missió i Valors

Missió

La missió de Fluidra és tenir cura del benestar i de la salut de les persones a través de l’ús sostenible de l’aigua en les seves aplicacions lúdiques, esportives i terapèutiques

 

CLIENTS

Orientem tota la nostra organització al client per oferir-li una relació de confiança, un servei excel·lent i solucions eficaces, sostenibles i innovadores

ACCIONISTES

Treballem per incrementar el valor de la companyia des del nostre compromís amb l’ètica i el bon govern.

TREBALLADORS

Oferim a les persones un entorn d’oportunitats per desenvolupar tot el seu potencial humà i professional

PROVEÏDORS

Volem progressar junts construint relacions duradores basades en l’ètica, la confiança i en el benefici mutu

SOCIETAT

Conscients de la nostra responsabilitat social corporativa ens comprometem a contribuir al desenvolupament del nostre entorn social

MEDI AMBIENT

Ens comprometem davant les generacions futures a impulsar l’ús responsable de l’aigua i aplicar rigorosos criteris de sostenibilitat

Valors

Per aconseguir les lleialtats plantejades en la nostra Missió, ens recolzem en el compliment dels nostres Valors Corporatius:

ADAPTACIÓ

Detectar oportunitats i ens adaptem a elles amb una resposta emprenedora

INNOVACIÓ

Fomentem la creativitat de les nostres persones com a motor de millora contínua

ACCESSIBILITAT

Estem oberts a escoltar i a dialogar per aprendre i millorar dia a dia

TRANSPARÈNCIA

Honestedat, coherència i respecte són el compromís de la nostra pràctica diària