L’Acció i el seu capital social

El capital social és de 195.629.070 euros, dividit en 195.629.070 accions nominatives d’un euro (1€) de valor nominal cada una, íntegrament subscrites i desemborsades. Totes les accions són de la mateixa sèrie i classe i ofereixen els mateixos drets polítics i econòmics.

Les accions de la Societat cotitzen a la Borsa de Valors de Madrid i Barcelona a través del Sistema d’Interconnexió Borsari (Mercat contínu).

L’evolució del capital social i de l’acció ha estat la següent:

Data Event Nominal (€) Prima d’emissió (€) Nº accions resultant Nominal unitari resultant (€) Capital Social Resultant (€)
 03/10/2002  Capital inicial  90.302.932  35.547.146  90.302.932  1  90.302.932
 30/03/2006  Augment del capital social  112.629.070 92.831.008  112.629.070  1  112.629.070
02/07/2018  Augment del capital social  195.629.070 1.148.591.008 195.629.070  1 195.629.070