BANSABADELL INVERSIÓ DESENVOLUPAMENT S.A.U. (REPRESENTADO POR CARLOS VENTURA SANTAMANS)

Nascut a Sabadell (Barcelona) el 1969. Llicenciat i Màster en Direcció d’Empreses per ESADE.
L’any 2000 es va incorporar a Banc Sabadell com a Director de Desenvolupament Corporatiu de la unitat de BS Capital. Des de llavors ha ocupat diferents posicions directives en l’àmbit del Grup Banc Sabadell, destacant per la seva importància les de Director de Banca Corporativa, director de Finançaments Estructurats i Director de BS Capital, unitat de negoci del Banc que gestiona les participacions empresarials (negocis de capital risc i immobiliaris) del grup.
Actualment, és director general adjunt de Banc Sabadell i director de Banca Comercial.