Consell d’ Administració

Reglament del Consell d’Administració Descargar Archivo 

Composició del Consell d’Administració a 1 de gener de 2018:

Nom o denominació social del conseller Representant Càrrec al consell Data del primer nomenament  Data de l’últim nomenament Categoria
Eloy Planes Corts President i Conseller Delegat 31/10/2006 03/05/2017 Executiu
Bruce Brooks Conseller Delegat 02/07/2018 Executiu
Óscar Serra Duffo Vicepresident 05/09/2007 03/05/2017 Dominical (Boyser, S.L.)
Gabriel López Escobar Conseller coordinador 30/10/2014 05/05/2015 Independent
Piumoc Inversions SAU  Bernat Garrigós Castro Vocal 27/06/2018 Dominical
Bernardo Corbera Serra Vocal 05/09/2007 03/05/2017 Dominical (Edrem, S.L.)
Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría Vocal 05/09/2007 03/05/2017 Independent
Jordi Constans Fernández Vocal 05/05/2015 Independent
Richard J. Cathcart Vocal 05/09/2007 03/05/2017 Independent
M. Steven Langman Vocal 02/07/2018 Dominical
Sébastien Mazella di Bosco Vocal 02/07/2018 Dominical
José Manuel Vargas Gómez Vocal 02/07/2018 Dominical
Alberto Collado Armengol Secretari no conseller 17/09/2007
Maximino Montero Lastres Vicesecretari no conseller 02/02/2018