Període mitjà de pagament a proveïdors

El termini mitjà de pagament a proveïdors és de 66,76 dies, amb l’objectiu del Grup de complir amb la legalitat vigent en tots els països on opera.

Per a més informació consultar l’apartat de “Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores” de l’Informe de gestió consolidat 2015.