Rating

Fluidra ha sol·licitat qualificació creditícia a les agències S & P Global Ratings i Moody ‘s en relació amb el refinançament en la qual actualment es troben immersos els grups Fluidra i Zodiac per fer efectiva la seva fusió. Per a més informació en aquest assumpte referir-se al [HR]

Advertència: Qualsevol qualificació creditícia atorgada per una entitat qualificadora pot ser revisada, suspesa o retirada per l’entitat qualificadora en qualsevol moment.