Junta 2010

Convocatòria i ordre del dia
Convocatòria de la Junta Ordinària d’Accionistes 2010 Descarregar Arxiu
Textos íntegres de les propostes d’acords i documentació
Proposta d’acords de la Junta General  Descarregar Arxiu
Informe anual del Comitè d’Auditoria 2009 Descarregar Arxiu
Informe explicatiu aspectes continguts art. 116 bis LMV Descarregar Arxiu
Informe Política Retribucions Fluidra 2009 Descarregar Arxiu
Informe Administradors – Projecte de fusió Fluidra S.A. / Fluidra Services S.A.U. Descarregar Arxiu
Balanç de Fusió de Fluidra S.A. Descarregar Arxiu
Fluidra S.A. Comptes Anuals i Informe de Gestió 2008 Descarregar Arxiu
Fluidra S.A. Comptes Anuals i Informe de Gestió 2007 Descarregar Arxiu
Fluidra S.A. Comptes Anuals i Informe de Gestió 2006 Descarregar Arxiu
Balanç de Fusió de Fluidra Services S.A.U. Descarregar Arxiu
Fluidra Services S.A.U. Comptes Anuals i Informe de Gestió 2008 Descarregar Arxiu
Fluidra Services S.A.U. Comptes Anuals i Informe de Gestió 2007 Descarregar Arxiu
Fluidra Services S.A.U. Comptes Anuals i Informe de Gestió 2006 Descarregar Arxiu
Delegacions de vot
Estatuts Art. 29 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 12 Descarregar Arxiu
Vot a distància
Estatuts Art. 31 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 24 Descarregar Arxiu
Comptes Anuals
Comptes anuals i Informe de Gestió 2009 Descarregar Arxiu
Comptes anuals i Informe de Gestió Consolidats 2009 Descarregar Arxiu
Informe Anual de Govern Corporatiu
Informe Anual de Govern Corporatiu 2009 Descarregar Arxiu
Estatuts i Reglaments
Fluidra S.A. – Estatuts Descarregar Arxiu
Fluidra Services S.A.U. – Constitució i Modificacions Estatutàries Descarregar Arxiu
Constitució Descarregar Arxiu
Modificació Article 5è Descarregar Arxiu
Modificació Article 1r Descarregar Arxiu
Modificació Article 10è Descarregar Arxiu
Modificació Article 4rt Descarregar Arxiu
Com arribar
Indicacions Descarregar Arxiu
Veure Mapa Descarregar Arxiu
Informació general sobre el desenvolupament de la Junta d’Accionistes
Acords aprovats Descarregar Arxiu
Quòrum definitiu Descarregar Arxiu
Discurs del Conseller Delegat Descarregar Arxiu