Junta 2014

Convocatòria
Convocatòria de la Junta Ordinaria d’Accionistes 2014 Descarregar Arxiu
Textos íntegres de les propostes d’acords i documentació
Proposta d’acords de la Junta General  Descarregar Arxiu
Informe anual del Comitè d’Auditoria 2013 Descarregar Arxiu
Informe de Política de Retribucions 2013 Descarregar Arxiu
Informe Administradors: Informe justificatiu de les propostes de modificacions estatutàries de la Junta General Descarregar Arxiu
Reglament del Consell d’Administració Descarregar Arxiu
Delegacions de vot
Estatuts Art. 29 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 12 Descarregar Arxiu
Vot a distància
Estatuts Art. 31 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 24 Descarregar Arxiu
Comptes anuals
Comptes anuals i Informe de Gestió 2013 Descarregar Arxiu
Comptes anuals i Informe de Gestió consolidats 2013 Descarregar Arxiu
Informe Anual de Govern Corporatiu
Informe Anual de Govern Corporatiu 2013 Descarregar Arxiu
Fòrum electrònic per a l’accionista
Link al fòrum electrònic per a l’accionista Descarregar Arxiu
Com arribar
Indicacions Descarregar Arxiu
Veure Mapa Descarregar Arxiu
Informació general sobre el desenvolupament de la Junta d’Accionistes 2014
Quòrum definitiu Descarregar Arxiu
Votacions Descarregar Arxiu
Discurs del Conseller Delegat Descarregar Arxiu