Junta 2016

Convocatòria
Convocatòria de la Junta Ordinària d’Accionistes 2016 Descarregar arxiu
Textos íntegres de les propostes d’acords i documentació
Proposta d’acords de la Junta General  Descarregar arxiu 
Informe anual del Comitè d’Auditoria 2015 Descarregar arxiu 
Informe Política de Retribucions 2015 Descarregar arxiu
Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de societats anònimes cotitzades Descarregar arxiu
Informe formulat pel consell d’administració de Fluidra, S.A. en relació a la modificació de l’article 38 dels estatuts socials de la Societat Descarregar arxiu
Informe justificatiu del Consell d’Administració sobre la proposta de ratificació i nomenament de la societat Dispur, S.L Descarregar arxiu
Número total d’accions i drets de vot a la data de la convocatòria Descarregar arxiu
Reglament Consell d’Administració Descargar Archivo 
Delegacions de vot
Estatuts Art. 29 Descarregar arxiu
Reglament de la Junta General Art. 12 Descarregar arxiu 
Vot a distància
Estatuts Art. 31 Descarregar arxiu
Reglament de la Junta General Art. 24 Descarregar arxiu
Comptes anuals
Comptes anuals individuals i consolidats, i Informe de gestió 2015 Descarregar arxiu 
Informe Anual de Govern Corporatiu
Informe Anual de Govern Corporatiu 2015 Descarregar arxiu
Forum electrònic per a l’accionista
Link al forum electrònic per a l’accionista
Com arribar
Indicacions Descarregar arxiu
Veure Mapa Descarregar arxiu
Informació general sobre la Junta 2016
Acords aprovats Descarregar arxiu
Votacions Descarregar arxiu
Quorum definitiu Descarregar arxiu
Discurs del President Executiu Descarregar arxiu