Junta 2017

Convocatòria
Convocatòria de la Junta General Ordinària d’Accionistes Descarregar Arxiu
Textos íntegres de les propostes d’acords i documentació
Proposta d’acords de la Junta General Descarregar Arxiu 
Informe Anual de la Comissió d’Auditoria Descarregar Arxiu 
Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers Descarregar Arxiu 
Informe justificatiu de la modificació estatutària proposta Descarregar Arxiu 
Informe del Consell d’Administració en relació  amb la proposta d’autorització per ampliar el capital social Descarregar Arxiu 
Informe del Consell d’Administració en relació  amb la proposta d’autorització per emetre valors convertibles i/o bescanviables Descarregar Arxiu
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions relatiu a la proposta de reelecció del Sr. Eloy Planes Corts com a conseller executiu Descarregar Arxiu 
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions relatiu a la proposta de reelecció del Sr. Bernardo Corbera Serra com a conseller dominical Descarregar Arxiu
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions relatiu a la proposta de reelecció del Sr. Óscar Serra Duffo como consejero dominical Descarregar Arxiu
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions relatiu a la proposta de reelecció del Sr. Richard J. Cathcart i  del Sr. Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría coma consellers independents Descarregar Arxiu
Informe justificatiu del Consell d’Administració sobre la proposta de reelecció del Sr. Eloy Planes Corts com a  conseller executiu Descarregar Arxiu
Informe justificatiu del Consell d’Administració sobre la proposta de reelecció del Sr. Bernardo Corbera Serra com a conseller dominical Descarregar Arxiu
Informe justificatiu del Consell d’Administració sobre la proposta de reelecció del Sr. Óscar Serra Duffo com a conseller dominical Descarregar Arxiu
Informe justificatiu del Consell d’Administració sobre la proposta de reelecció del Sr. Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría coma conseller independent Descarregar Arxiu
Informe justificatiu del Consell d’Administració sobre la proposta de reelecció del Sr. Richard J. Cathcart coma conseller independent Descarregar Arxiu
Nombre total d’accions i drets de vot a data de la convocatòria Descarregar Arxiu
Delegacions de vot
Estatuts Art. 29 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 12 Descarregar Arxiu
Vot a distància
Estatuts Art. 31 Descarregar Arxiu
Reglament de la Junta General Art. 24 Descarregar Arxiu
Comptes anuals
Comptes anuals i Informe de Gestió individuals i consolidades Descarregar Arxiu
Informe Anual de Govern Corporatiu
Informe Anual de Govern Corporatiu Descarregar Arxiu
Forum electrònic per a l’accionista
Link al fòrum electrònic per a l’ accionista
Com arribar
Indicacions Descarregar Arxiu
Veure Mapa Descarregar Arxiu