Conducció de fluids & Industrial & Altres

PROYECTOS REALIZADOS

Sota la marca Cepex fabriquem i distribuïm des de fa més de 30 anys gammes de productes per a les indústries més exigents: la indústria química i petroquímica, els sistemes de refrigeració, la indústria farmacèutica, la indústria alimentària, la mineria o la indústria naval.

Productes d’alta precisió com vàlvules de bola, papallona o retenció per controlar el pas dels fluxos, fabricats amb diferents materials segons el seu ús; accesoris de polietilè 100 que permeten dissenyar xarxes de distribució de fluids a pressió (electrofusió i soldadora a fons), accessoris de PVC, per a la derivació del fluid entre ramals o per evitar el seu pas, i altres accessoris per al sanejament i evacuació d’aigües residuals i pluvials, com tès, derivacions, embornals, etc.

Els nostres productes s’apliquen en instal·lacions hidrosanitàries, distribució d’aigües, sistemes de bombeig, tractament d’aigües residuals, sistemes de reg, sistemes de filtració automàtica, estacions de filtració, conductes de refrigeració, etc.

cepex