Codi Ètic – PEOPLE VALUES

El fonament de la nostra Missió, dels nostres valors corporatius i de la nostra conducta diària és el Codi Ètic, els “People Values”. Gràcies a aquests valors i principis de conducta, el grup Fluidra té un gran prestigi a nivell internacional, i els nostres diferents grups d’interès confien en nosaltres.

Els “People Values” inspiren i defineixen la conducta diària de tots els empleats de Fluidra, allà on siguin. Els ” People Values” van ser aprovats al desembre de 2008 i revisats al juny de 2015 pel Consell d’Administració de Fluidra, i s’apliquen a tots els empleats i en tots els països en què operem.

Fluidra està plenament compromesa amb aquests Valors Principals: Honestedat i confiança, Respecte per la llei i els drets humans, la Integritat de les Persones, i la  Sostenibilitat dels recursos.

El nostre codi ètic, anomenat ” People Values”, ens ajuda a actuar en línia amb els principis més exigents associats a l’honestedat i la confiança, el respecte per la llei i els drets humans, la integritat de les persones i el compromís amb la sostenibilitat dels recursos. A més, estableix uns principis específics de conducta orientats a garantir la confiança dels nostres grups d’interès.

TRÍPTIC PEOPLE VALUES  Descargar Arxiu 

El tríptic “People Values” és un resum a efectes explicatius. Per a una total comprensió preguem us adreceu al text íntegre del Codi Ètic.

TEXTE ÍNTEGRE CÒDI ÈTIC “PEOPLE VALUES” (versió en castellà)  Descargar Arxiu 

Per tal que el Codi Ètic ” People Values” no sigui una simple declaració d’intencions s’han posat en marxa diversos mecanismes que el divulguen, l’impulsen i vetllen per la seva implantació i compliment: el Comitè Ètic, el Canal Confidencial i una activitat formativa.

Comitè Ètic

El Comitè Ètic està integrat per les àrees corporatives de Recursos Humans, Auditoria Interna, i Jurídic. El Comitè Ètic rep, estudia i dóna resposta a consultes, queixes o denúncies plantejades per empleats, clients, proveïdors o altres. Totes les sol·licituds o comunicacions d’incidents es tracten amb confidencialitat i respecte per totes les parts implicades.

El Comitè Ètic reporta al Comitè d’Auditoria, un òrgan de govern que depèn directament del Consell d’Administració.

Canal Confidencial

Tots els nostres empleats, clients, proveïdors o un altre grup d’interès poden utilitzar el Canal Confidencial per fer consultes, demanar consell o denunciar un incident.

Totes les comunicacions es gestionaran de manera confidencial, amb fonament per prendre qualsevol decisió i amb respecte per les persones implicades.

Formació

A Fluidra hem traslladat el nostre codi ètic ” People Values” a tots els nostres empleats a través d’un curs formatiu online de caràcter obligatori.  El seu objectiu és donar a conèixer a tots els empleats els ” People Values” i reflexionar sobre la importància de comptar amb uns estàndards ètics que els ajudin en el desenvolupament de la seva activitat diària.

Per difondre el coneixement del contingut del Codi, tots els empleats han fet el curs online, o n’han rebut un exemplar i han assistit a una sessió de formació. A més a més, com elements de suport permanent per a la seva difusió i per a aclarir dubtes, s’han elaborat una sèrie de pòsters i s’han introduït diferents enllaços que porten directament al Codi Ètic i/o al Canal Confidencial, tant des del web corporatiu www.fluidra.com, com des del portal de notícies livingfluidra.fluidra.com i des de la intranet.