Fluidra al Món

Fluidra és un dels grups industrials espanyols amb més presència internacional. Compta amb centres productius propis i una xarxa de distribució amb presència als cinc continents.